education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
אמנות - מאגר יצירות
מבוא
 

בזיקה לטקסט המקראי

 

הפעלת דרכי הוראה מגוונות ושילוב בין התכנים המקראיים ובין תכנים אחרים היא

אחד העקרונות בהוראת המקרא בבית ספר יסודי (עמ' 23 בתכנית) ובבית הספר העל יסודי (עמ' 60 בתכנית).

המשמעות האופרטיבית הנגזרת מעקרון זה היא, בין היתר, שילוב יצירות אמנות (ציורים, פסלים, תחריטים) שיש בהן משום פרשנות או זיקה לכתובים מקראיים.

 

כדי לסייע למורים וללומדים לממש בפועל עקרון זה נאספו יצירות אמנות סביב התכנים המקראיים.

  

 

  • במאגר מבחר יצירות אמנות המאפשרות לקיים "דיאלוג" עם הטקסט המקראי
  • היצירות מאורגנות על פי נושאים בהלימה לסדר הופעתם בתנ"ך
  • ליד כל יצירה מצוין מראה המקום הרלוונטי במקרא והקשר שלה לתכנית הלימודים
  • מידע על היצירות: היוצר, שם היצירה והשנה (פרטי המידע נלקחו מאתרים שונים)

 

בנוסף ניתן למצוא באתר קישורים למאגרי יצירות אמנות נוספים: קישורים – מקרא באמנות.

 

בבחירת היצירות חשוב להפעיל שיקול דעת על פי גיל הלומדים,

הרכב הכיתה וכיו"ב.

 

 

         

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss