education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר יצירות אמנות
מיון על פי נושאים
 

אברהם

כיתות א-ב, ז

 

מסע אברהם לכנען: אברהם ובני ביתו במסע לכנען וההתגלות האלוהית, לנסטמן, 1614

    בראשית פרק י"ב

 

עושרו של אברהם: עדרו הגדול של אברהם, דורה, המאה ה- 19

     בראשית פרק י"ג

 

אברהם ושלושת המלאכים הנגלים לעיניו, דורה, המאה ה- 19

     בראשית פרק י"ח

 

שלושה מלאכים נגלים לאברהם, טיאופולו, 1726-1729

     בראשית פרק י"ח

 

אברהם והמלאכים: אברהם מארח את שלושת המלאכים ומציע להם אוכל, ארט, המאה ה-17

     בראשית פרק י"ח

 

הצלת לוט והפיכת אשתו לנציב מלח, דורה, המאה ה- 19

     בראשית פרק י"ט

 

אברהם ומלכיצדק, רובינס, 1625

     בראשית פרק י"ד

 

הפגישה של אברהם ומלכיצדק, בוטצ', 1464-1467

     בראשית פרק י"ד

 

עקדת יצחק: אברהם ויצחק בדרכם לעקדה, דורה, המאה ה- 19

     בראשית פרק כ"ב

 

אברהם ויצחק: אברהם ויצחק משוחחים בדרך אל העקדה (תחריט), רמבראנדט, 1645

     בראשית פרק כ"ב

 

עקדת יצחק: המלאך עוצר את אברהם (תחריט), רמבראנדט, 1655

     בראשית פרק כ"ב

 

עקדת יצחק, קראוואג'ו, 1598-1599

     בראשית פרק כ"ב

 

עקדת יצחק: המלאך אוחז באברהם, לה הירה, 1650

     בראשית פרק כ"ב

 

עקדת יצחק (פסל), דונטלו, 1481

     בראשית פרק כ"ב

 

עקדת יצחק: פסל של מנשה קדישמן, 1986-7

     בראשית פרק כ"ב

     התבוננות ביצירה

 

קבורת שרה: אברהם קובר את שרה אישתו במערת המכפלה, דורה, המאה ה- 19

     בראשית פרק כ"ג

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss