education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר יצירות אמנות
מיון על פי נושאים
 

גן-עדן

כיתות א-ב, יא-יב

אדם וחוה תחת העץ בגן-עדן, סקורל, 1540

    בראשית פרק ב-ג

 

אדם וחוה, טיציאן, 1550

     בראשית פרק ג

 

אדם וחוה, שאגאל, המאה ה- 20

     בראשית פרק ג

 

אדם וחוה בגן עדן, ברויגל, 1615

    בראשית פרק ג

 

הפיתוי: הנחש מפתה את חוה, וסנטסוב, 1885 - 1896

    בראשית פרק ג

 

פיתוי אדם: אדם חוה, הפרי והנחש, מאסולינו, 1424-1425

    בראשית פרק ג

 

אדם וחוה: חוה מציעה לאדם מהפרי האסור, הולבין, 1517

    בראשית פרק ג

 

חטא האדם הראשון, גוס, 1470

    בראשית פרק ג

 

אדם וחוה: חוה אוחזת בפרי האסור, קראנך, 1528

    בראשית פרק ג

 

אדם וחוה מגורשים מגו עדן, דורה, מאה ה- 19

    בראשית פרק ג

 

גירוש אדם וחוה מגן-עדן, הואריקובה, 2002

     בראשית פרק ג

 

גירוש אדם וחוה מגן עדן, מארק שאגאל

     בראשית פרק ג

 

אדם וחוה, וויליאם בלייק, 1808

     בראשית פרק ג

 

אדם וחוה, רמברנדט, 1638

     בראשית פרק ג

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss