education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים בחט"ב
 

הנחיות למורה וחומרי הוראה ולמידה ליחידות הלימוד על פי תכנית הלימודים תשע"ט מרוכזים ב אתר החדש להוראת תנ"ך בממלכתי

החומרים בדף זה מותאמים לתכנית הלימודים תשע"ג.

 

לפניכם תכנית הלימודים תשע"ג על פי החלוקה ליחידת 70% וליחידת 30%- הערכה החלופית.
בנוסף לפרקים הנלמדים, יש ללמד ולהקנות לתלמידים מיומנויות לימוד. המיומנויות הן מיומנויות חיוניות ללימוד ספר הספרים. חשוב שכל בוגר חטיבת ביניים ישלוט במיומנויות אלה.
באתר זה, מוצעים מבחני מיומנויות ומאמרים דידקטיים העוסקים בהוראת המיומנויות בכל אחת מהכיתות. זכרו – לא די לעסוק במיומנויות חשובות אלה פעם אחת או פעמיים, אלא ללוות את הלימוד בעיסוק בהן לאורך כל השנה – הן בשיעורים והן בדרכי ההערכה השונות.
כן מצויים באתר מאמרים דידקטיים על מרבית פרקי הלימוד בתכנית. הם מציעים שאלות ודיונים מהותיים בנושאי השונים המועלים בפרק. בצד המאמרים מצויות העשרות למורה ולתמיד שמזמן כל פרק. ההעשרות הן הרצאה, מאמר, שיר, סרטון, מופע תיאטרלי וכיו"ב.
המורים מוזמנים להשתמש בחומרים אלה שנכתבו ע"י מורים ומופנים למורים.לתכנית הלימודים לחטיבת הביניים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/02/2020  

עדכוני rss