education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
התכנית לכיתה ג'
 
 

הנחיות למורה וחומרי הוראה ולמידה ליחידות הלימוד על פי תכנית הלימודים תשע"ט מרוכזים ב אתר תנ"ך ממלכתי

 

בכיתה ג' – מתמקדים שיעורי התורה  בחלקים מספר שמות, ויקרא, במדבר, דברים. ארבעה מבין חמשת חומשי תורה. ספר שמות, פותח בפירוט בני יעקב היורדים מצריימה ומתאר את פריחתם בארץ גושן. מלך חדש שלא ידע את יוסף, החושש מעצמתם, משעבד והופכם לעם של עבדים. ה' שומע את הזעקה הגדולה ובוחר עבורם מנהיג. משה מוציא את בני ישראל  מארץ מצרים ומוביל אותם במסע המפרך במדבר. אלוהים איתו לאורך כל המסע. המסע במדבר מלווה בניסים ובניסיונות, בקשיים, בתלונות, בחרטות. לרגעים האמונה גדולה ולעיתים הפחד שולט. בין חולות המדבר, מתגבשים בני ישראל לעם. ניתנת להם התורה וחוקיה - תשתיתה של חברה מתוקנת. הם מקימים משכן, סמל לנוכחות האל בקרבם.
ארץ כנען, ההבטחה שהייתה מקופלת בתרמילו של אברהם אבינו, כבר נראית באופק.
משה יראה את הארץ מרחוק ולא יזכה להיכנס אליה. כך גם בני דור המדבר.
בני החורין שנולדו במסע יכנסו אל הארץ המובטחת עם יהושע המנהיג ועם האלוהים.

 

   התכנית כוללת:

  • פרקים מספר שמות (כ-35 שיעורים)
  • פרקים מספר ויקרא (כ-2 שיעורים)
  • פרקים מספר במדבר (כ-15 שיעורים)
  • פרקים מספר דברים (כ-8 שיעורים).

  מושגים מן המבוא למקרא לכיתה ג':

  • תורה
  • חומש (חמישה חומשי תורה ושמותיהם)
  • פרק
  • פסוק
  • פרשת השבוע.

 

 פריסת תכנית הלימודים לכיתות ג' בנושא ספר שמות 

 פריסת תכנית הלימודים לכיתות ג' בנושא ספר ויקרא 

 פריסת תכנית הלימודים לכיתות ג' בנושא ספר במדבר 

 פריסת תכנית הלימודים לכיתות ג' בנושא ספר דברים 

 יחידת הוראה שמות א-ב

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/02/2020  

עדכוני rss