education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
התכנית לכיתה ד'
 
 

הנחיות למורה וחומרי הוראה ולמידה ליחידות הלימוד על פי תכנית הלימודים תשע"ט מרוכזים ב אתר תנ"ך ממלכתי

בכיתה ד' מתחילים התלמידים לקרוא לראשונה מספר התנ"ך המלא. המעבר מקריאה מתוך מקראה לקריאה מהתנ"ך המלא, דורש הקנייה של מיומנויות התמצאות בתנ"ך אותם יש לבסס ולתרגל לאורך כל שנות הלימוד (ראו מסמך הישגים מצופים).
יש להדגיש, כי תהליך ההקניה, הביסוס והתרגול יעשו במסגרת לימוד הנושאים ולא כנושא נפרד.

שיעורי התנ"ך מתמקדים בחלקים מספרי הנביאים הראשונים -  יהושע ושופטים.
ספר יהושע מסיים את מסע הנדודים במדבר. הארץ המובטחת, שנראתה שם באופק, הולכת ומתקרבת. המשימה הראשונה של יהושע "קום עבור את הירדן". משימה שיצליח בה בתנאי  שישמור על תורת משה.
עם התואר "משרת משה" וברכת "חזק ואמץ", מתחיל יהושע את תהליך הכיבוש, שלאחריו מוענקים לבני ישראל שטחי התנחלות. שבט שבט ונחלתו. עם מותו מועלה יהושע לדרגת "עבד ה'".
ספר שופטים, מתאר את חיי עם ישראל בארץ. מות יהושע ובני דורו הותירו את העם ללא מנהיג אחד. העם חי במסגרת שבטית והתמודד עם עמי כנען היושבים בקרבם אותם לא הצליח יהושע לכבוש. העם מאבד את דרכו, אינו שומר על חוקי ה' ונענש פעם אחר פעם, בהשתעבדות לעמי כנען. במצוקתם זועקים בני ישראל לעזרת האל, המקים להם שופטים המושיעים אותם. 
העדר מנהיגות מרכזית ומצוקה ביטחונית, מביאים את העם לדרוש הנהגה אחרת.

 

התכנית כוללת:

  • פרקים מספר יהושע (כ-22 שיעורים)
  • פרקים מספר שופטים (כ-30 שיעורים)  

 

 מושגים מן המבוא למקרא לכיתה ד':

  • תנ"ך (תורה נביאים כתובים)
  • נביאים ראשונים (יהושע, שופטים)
  • קרי וכתיב
  • טעמי מקרא (סימני הפסק): סוף פסוק/סילוק, אתנחתא/אתנח.

 

 
 פריסת תכנית הלימודים בספר יהושע

 פריסת תכנית הלימודים בספר שופטים

 יחידת הוראה יהושע א-ב

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/02/2020  

עדכוני rss