education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
התכנית לכיתה ה'
 
 

הנחיות למורה וחומרי הוראה ולמידה ליחידות הלימוד על פי תכנית הלימודים תשע"ט מרוכזים ב אתר תנ"ך ממלכתי

 

 

שיעורי התנ"ך מתמקדים בחלקים מספרי הנביאים הראשונים: שמואל א'–ב'  ומלכים א'.
ספר שמואל א' נפתח עם הולדתו המיוחדת של השופט שמואל, השופט האחרון של עם ישראל.
לחץ האויבים מסביב והעדר מחליף ראוי לשמואל, מניע את העם לדרוש מנהיגות אחרת.
ה' נעתר לבקשת העם לא לפני שהוא מוסר בידי שמואל את משפט המלך. העם מסרב להשתכנע.

מתחילה תקופה חדשה בישראל, תקופת המלוכה. ה' בוחר את מלכיו והם כפופים לחוקיו.
שאול, המלך הנבחר הראשון ההולך לחפש את האתונות ומוצא את המלוכה, נכשל בתפקידו. במקומו נבחר דוד, שזוכה לאהבת ה' והבטחה לנצחיות ביתו. דוד אשר כבש את ירושלים והפכה לבירת העם רואה את אשת אוריה על הגג, חטא
פרקים מספר שמואל ב' (כ-24 שיעורים)

  •  פרקים מספר מלכים א' (כ-4 שיעורים) 

 

 מושגים מן המבוא למקרא לכיתה ה':

  • נביאים ראשונים - שמות הספרים והסברי השמות: יהושע, שופטים, שמואל  (א' ו-ב') מלכים (א' ו-ב')
  • קרי וכתיב
  • פרשת השבוע והפטרה
  • טעמי המקרא - הטעמים המפסיקים: סוף פסוק/סילוק; אתנחתא/אתנח
 

 פריסת התכנית בשמואל א'

 פריסת התכנית בשמואל ב'
 
פריסת התכנית במלכים

 מאמר דידקטי קינת דוד

 יחידת הוראה שמואל א' ח'

שבעקבותיו לא תסור חרב מעל ביתו עד עולם.
לפני מותו ממליך דוד את בנו שלמה ומורה בצוואתו את שעליו לבצע עם עלייתו לשלטון. 

 

 התכנית כוללת: 

  • פרקים מספר שמואל א' (כ-32 שיעורים)
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/02/2020  

עדכוני rss