education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
נושאי הלימוד להוראת המקרא
מכתה ז' ועד י"ב
 

התכנית מחייבת את עקרון המחזוריות, משום שחומר הלימודים אינו מתמצה בלימוד חד פעמי ומשום שעם השנים מסוגל הלומד לקלוט תכנים וערכים נוספים. לפיכך נקבע:

  • מחזור ראשון של נביאים ראשונים יילמד בכיתות ד'-ז'.
  • מחזור שני של נביאים ראשונים יילמד בכיתות ט'-י"א

 

כתה

תורה

נ"ך

ז'

שמות

מלכים א'-ב'

ח'

במדבר

ירמיהו ומקבילות ממלכים ב' ומדברי הימים, עזרא, נחמיה, חגי, זכריה, מלאכי

ט'

ויקרא

עמוס, מיכה, יחזקאל, יהושע, שופטים, רות

י'

בראשית

יחידת ידע ובקיאות (שמות, במדבר, יהושע, שופטים, שמואל א'-ב', מלכים א')

ישעיהו, שמואל א'-ב', תהילים, יונה

י"א

דברים (א'-כ')

מלכים א'-ב', ישעיהו, תהילים

י"ב

דברים (כ"א – ל"ד)

איוב, קהלת, משלי

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/03/2015