education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הוראת פרשת השבוע
 

מתוך המבוא לתכנית הלימודים להוראת פרשת השבוע

ומדריך למורה, מעלות, ירושלים התשנ"ח

 

אנו מציעים, להקדיש, החל בכיתה ב', שיעור אחד בשבוע להוראת פרשת השבוע. השיעור יתחלק לשניים: בחלקו הראשון (כמחצית השיעור) תיערך סקירה של הנושאים העיקריים בפרשה. בחלקו השני ימוקד הדיון בנושאים אחדים, על פי תכנית קבועה מראש לכל הכיתה, כך שבתום מחזור לימודים ירכוש התלמיד בקיאות בחלק גדול מהתורה.

 

חלוקת הנושאים על פני הכיתות תמנע עיסוק כפול ומשולש בחלק מן הנושאים והזנחתם של אחרים.

 

הנחות היסוד והמטרות של ההצעה

  1. לימוד פרשת השבוע מכין את הלומד לקריאת התורה בבית הכנסת.כך הופך הילד למתפלל פעיל.
  2. לימוד זה מביא את התלמיד לחוש "בקצב הזמן" היהודי (קריאת התורה, ההפטרות. הפטרות מיוחדות: תלתא דפורענותא, שבע דנחמתא, שובה, שבת הגדול ועוד. השבתות המצוינות: שקלים, זכור וכד').
  3. לימוד פרשת השבוע מביא את הלומדים להרחבת בקיאותם בחומשים, נוסף לנלמד במסגרת שיעורי תורה באותה שנת לימודים.
  4. סקירת תוכני הפרשה מביאה את הלומד לראייה כוללת ומקיפה של הפרשה.
  5. העיסוק בפרשת השבוע מחזק את ההרמוניה המשפחתית באמצעות סיפור/דיון סביב שולחן השבת, לימוד בחברותות, הורים ילדים; אחים ואחיות.
  6. התכנית המוצעת בפרשת השבוע מבוססת על ההכרה כי תוכני החומש הם המכנה המשותף לכל עם ישראל לדורותיו.
  7. לימוד פרשת השבוע יהיה לימוד מצטבר, ובכל שנה יודגשו נושאים אחרים לפי תכנית קבועה.

 

 עוד על הוראת פרשת השבוע

 

 תכנית להוראת פרשת השבוע

 מבוא לתכנית להוראת פרשת השבוע ומדריך למורה

 ערבות ומעורבות בפרשת השבוע / ברוריה מיכמן

 פרשת השבוע בבית הספר - קטעים מתוך המבוא / אלכסנדר מלכיאל ז"ל

 על הוראת פרשת השבוע / צבי וינברג

 אמונה והשקפת עולם בהוראת החומש / יוסף גולדשמידט ז"ל

 הוראת פרשת השבוע כמנוף להשגת מטרות בתחום האמונה והרגש / יצחק ברקוביץ

 פרשת השבוע לגיל הרך / שמואל אויערבך

 אבני בניין לתכנון לימודים להוראת פרשת השבוע / רפאל צבי אהרונסון

 רשימת ספרים מומלצת להוראת פרשת השבוע / צוות מקרא ממ"ד

 

 

 

     

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/03/2015