education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
משימה: רעידות אדמה בישראל
 

האם צפוייה רעידת אדמה חזקה בישראל? לאורך ההיסטוריה התרחשו רעידות אדמה חזקות באזור, וגרמו לנזקים קשים. קיימות עדויות היסטוריות וארכיאולוגיות רבות, המתייחסות לרעידות אדמה קטלניות שפקדו את הארץ בעבר. במקרא יש אזכורים שיכולים להתאים לרעידת אדמה. לדוגמה: "וה' המטיר על סדום ועמורה גפרית ואש מאת ה' מן השמיים ויהפוך את הערים האל ואת כל הככר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה" (בראשית י"ט  25-24). גם מתקופת בית שני ואחריה קיים תיעוד רב על רעידות אדמה קטלניות.

תחנות סיסמיות, שמהן מתקבל מידע רציף על גלים סיסמיים שמתפשטים מרעידות אדמה, הוקמו באזור החל מ-1889.

ברעידת אדמה שהתרחשה בארץ-ישראל בשנת 1837 מתו כ- 5000 איש ונהרסה העיר צפת כולה. בשנת 1927 התרחשה רעידת אדמה שגרמה למותם של 300 איש ולכ- 1000 פצועים. כתוצאה מרעידת אדמה זו, שהמוקד שלה היה בצפון ים המלח, נגרם הרס רב לרמלה, לירושלים, לשכם ולטבריה. ברעידה בעוצמה בינונית שהתרחשה באזור אילת בשנת 1995 נגרמו נזקים קלים למבנים ולתשתיות.

לפניכם טבלה המפרטת רעידות אדמה חזקות שאירעו באזורנו בעבר:

 

שנה

749

1033

1068

1201

1546

1759

1837

1927

ערים שנפגעו

בית שאן

שכם, יריחו, רמלה, ירושלים

רמלה, ירושלים

שכם, צפת, דמשק

שכם, ירושלים, חברון

צפת, טבריה, עכו

צפת, טבריה

שכם, טבריה, רמלה, ירושלים

 

ידוע כי רעידת אדמה מתרחשת בעקבות שחרור אנרגיה כתוצאה מתזוזת הלוחות המרכיבים את קרום כדור הארץ לאורך מישורי המגע ביניהם. ישראל נמצאת באזור של מפגשים בין לוחות, צפוי שאנרגיה האצורה באזור מגע זה תשתחרר. מבחינה סטטיסטית התרחשו רעידות אדמה חזקות באזור ישראל בכל 80 שנה בממוצע. לאור העובדה שבעשרות השנים האחרונות לא נרשמה רעידת אדמה חזקה באזורנו, מדענים סבורים שקיים סיכוי לרעידת אדמה חזקה בעתיד הקרוב.

 

 

שאלה 1

בשנת 1999 הוקמה בישראל ועדה בין משרדית (מורכבת מנציגים ממספר משרדי ממשלה שונים) לבחינת הנזקים הצפויים בעקבות רעידות אדמה. במסקנות הועדה נאמר: "אנחנו מעריכים, שרעידת אדמה חזקה תתרחש בארץ תוך 50 שנה."  ציינו ראיה מדעית וראיה שאינה מדעית, עליהן מבוססת הערכה זו.

 

שאלה 2

באזור ישראל נפגשים מספר לוחות, כפי שניתן לראות במפה המצורפת. הגבולות העיקריים הם בין הלוח האפריקני ללוח הערבי ובין שני לוחות אלה ללוח האירופי-אסיאני.

היעזרו במפה וסמנו בטבלה אילו מההיגדים נכונים ואילו אינם נכונים

 

 

 

 

ההיגדים

נכון

לא נכון

א

בקע ים המלח מפריד בין הלוח הערבי והלוח האפריקני

 

 

ב

הים התיכון נמצא באזור גבול פתיחה בין שני לוחות

 

 

ג

בישראל קיימות שתי מערכות עיקריות הגורמות לרעידות אדמה

 

 

ד

בין הלוח הערבי והלוח האפריקני קיימת תנועת התכנסות

 

 

 

שאלה 3

ההשוואה בין רעידות אדמה יכולה להיות לפי מדדים שונים, כמו כמות האנרגיה שהשתחררה, מידת התזוזה של הלוחות, או כמות הנזק שנגרם. נהוג להשתמש בשני סולמות עיקריים:

1. סולם ריכטר, המתבסס על מדידות סיסמולוגיות, מבטא את כמות האנרגיה שהשתחררה בזמן הרעידה. זהו סולם לוגריתמי שמבטא את עוצמת רעידת האדמה, כלומר, כל יחידה גבוהה פי 10 מזו שלפניה. למשל, עוצמת רעידת אדמה בדרגה 7 גבוהה פי 10 מדרגה 6, ופי 100 מדרגה 5. עד כה נמדדו בסולם ריכטר רעידות אדמה בדרגה 1 עד 10.

2. סולם מרקלי, המבוסס על הערכת כמות הנזק וההרס שגרמה רעידת האדמה באזור מסוים, לפי עדויות ותיאורים של אנשים ותצפיות של מומחים. סולם זה מחולק ל-12 דרגות, מדרגה 1, שאינה מורגשת על ידי בני אדם, ועד לחזקה ביותר (12), הגורמת להרס טוטלי.

 

ציינו יתרון וחסרון של אחד משני הסולמות – סולם ריכטר או סולם מרקלי והסבירו את תשובתכם.

 

שאלה 4

האם יתכן כי אותה רעידת אדמה תימדד בדרגה נמוכה לפי סולם ריכטר ובדרגה גבוהה לפי סולם מרקלי? הסבירו .

 

שאלה 5

בעיה מרכזית היא חיזוי רעידות אדמה. כיום ניתן להעריך מהי ההסתברות להתרחשות רעידת אדמה חזקה במקום מסוים בתקופת זמן נתונה, אך לא ניתן לנקוב בזמן מדויק.

בארצות שסובלות מרעשים (יפן,סין, ארה"ב ) פיתחו מערכת של זיהוי תופעות שונות, המצביעות על התקרבות מועד התרחשותה של רעידת אדמה, כמו מדידות של תנועת האדמה, תנועות     "נשימה" (עליות וירידות של הקרקע). תנועת "נשימה" מופרזת של הקרקע, יש בה כדי לבשר על רעידה מתקרבת. שיטות אחרות מתייחסות לשינוי מפלס המים בבארות מים או שינוי מפלס הנפט בקידוחי נפט. בסין פיתחו שיטות חיזוי המבוססות על התנהגות חריגה של בעלי-חיים.

הבעיה העיקרית בחיזוי מדוייק של רעידות אדמה נובעת מהעובדה שזיהוי התופעות המתרחשות לפני הרעידה הוא קשה, יקר ומסובך.  בעיה נוספת היא העובדה שהתופעות הללו שונות מאזור לאזור, ולא קיימת תופעה אחת שמופיעה תמיד ובכל מקום לפני רעידת אדמה.

סמנו את ההיגדים שתומכים בהשקעת כסף במחקר למציאת שיטות לחיזוי רעידות אדמה:

א. זיהוי של תופעות המתרחשות לפני רעידת אדמה, יאפשר התרעה
    מראש .

ב. רעידות אדמה חזקות מתרחשות לעיתים רחוקות.

ג. המשמעות של חיזוי מוטעה עלולות להיות חמורות, כי הוא יגרום לבהלה
    מיותרת בציבור.

ד. הנזקים לנפש ולרכוש הנגרמים ברעידות אדמה עלולים להיות גבוהים
    בהרבה מהתקציבים הנדרשים לחקר הסיכונים הסיסמיים ודרכים
    לחיזוים.

 

שאלה 6

כיצד יש להתנהג  בזמן רעידת אדמה? סמנו את ההיגדים הנכונים.

א. אם אתם בבית, רצוי להתקרב לחלונות כדי שתוכלו להימלט במהירות.

ב. אם אתם בבית, יש להתכופף מתחת למשקוף או שולחן ולהגן על הראש.

ג. אם אתם בחוץ, יש לתפוס מחסה מאחורי מבנה כלשהו.

ד. אם אתם בחוץ, יש להתרחק ככל האפשר ממבנים.     


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2010  

עדכוני rss