education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית טכנולוגית
מחוון: מצוק הכורכר
 

הנושאים בתכנית הלימודים:

גיאוספרה

ההקשר:

סביבה בהיבט מקומי

המקור:

סיור חוף "דרומי" – דפי עבודה של קבוצת מדעי כדה"א במחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן (מופיע באתר הקבוצה)

מקורות למידע נוסף:

 

שאלה 1

מטרת השאלה

ידע של מדע – מחזור הסלעים בטבע.

ידע על מדע –  ראיות מדעיות

יכולות – ניתוח מידע                 

ניקוד מלא (100%)

ציינו 5 שלבים ו- 5 תצפיות מתוך הפירוט הבא:

 

שלב

תצפיות / מידע

1. התגבשות של סלע מגמטי כמו גרניט מחומר מותך בעומק קרום כדור הארץ.

מקורו של המינרל קוורץ הוא מסלע מגמטי פלוטוני.

2. הרמה של סלע הגרניט וחשיפתו.

גרגרי הקוורץ שנמצאים כיום על פני השטח נוצרו מבליה של סלע כדוגמת הגרניט הנוצר בעומק קרום הארץ. מכאן, שסלע הגרניט עבר תהליך הרמה ונחשף.

3. בלייה של הגרניט.

גרגרי קוורץ נוצרים מבליה של גבישי הקוורץ הבונים את סלע הגרניט.

4. הובלה למרחק גדול של גרגרי הקוורץ.

גרגרים מעוגלים בגודל חול

5. הרבדת החול על ידי רוח.

נטיית השכבות לכיוונים שונים

6. היווצרות דיונות.

דמיון בין הרכב ומבנה הכורכר לבין הרכב ומבנה דיונות החול הקיימות כיום במישור החוף.

7. התלכדות הדיונות על ידי קלציט לכורכר.

גרגרי הקוורץ מלוכדים על ידי קלציט

 

ניקוד חלקי (10%)

לכל שלב נכון ולכל מידע נכון לביסוס התשובה.

ללא ניקוד

כל התשובות אינן נכונות, או לא ענו

 

שאלה 2

מטרת השאלה

יכולות - הסקת מסקנות

ידע של מדע – היווצרות כורכר ומקור גרגרי החול

ניקוד מלא (100%)

א

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו

 

שאלה 3

מטרת השאלה

הפקת מידע מתרשים ; הסקת מסקנות

ניקוד מלא (100%)

ב

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו

 

שאלה 4

מטרת השאלה

יכולות – הסברים מדעיים

ניקוד מלא (100%)

האדם בונה מבנים שונים לאורך החוף, אשר מונעים את ההתקדמות הטבעית של החול צפונה, וגורמים להצטברותו מדרום למתקנים. כתוצאה מכך מדלדלת רצועת החול לאורך החוף וגלי הים מתנפצים ישירות על תחתית המצוק, במקום על החוף החולי. במשך הזמן המצוק מתבלה על ידי גלי הים והתוצאה היא התמוטטויות ונסיגת המצוק.

ללא ניקוד

התשובה אינה נכונה, או לא ענו. 

 

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע על מדע – מדע וטכנולוגיה בחברה.

ניקוד מלא (100%)

ציינו 3 פעולות אנושיות. לדוגמה: בניית מבני מגורים ומלונות, בניית שוברי גלים, מיקום תחנות חשמל על החוף, נסיעה בטרקטורונים ורכבי שטח בשטחי החולות, כריית חול, בניית איים מלאכותיים, הקמת סכר הנילוס.

ניקוד חלקי (33%)

לכל פעולה אנושית שציינו.

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו. 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2010  

עדכוני rss