education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוון: רעידות אדמה בישראל
 

הנושאים בתכנית הלימודים:

כדור הארץ והיקום – גיאוספרה

ההקשר:

סכנות, בהיבט אישי ומקומי

המקור:

למפה: בקע סורי אפריקאי (מט"ח)

זכויות יוצרים: מפה 20, הבקע הסורי אפריקני: מתוך: צביה פיין, מאירה שגב ואילה מזרחי, מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ. קרטוגרפיה: סופר מיפוי. עיצוב מפות: אמנון זמיר. © תסש"א, 2000. כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית, תל אביב

הערה: רצוי להקדים למשימה זו עבודה על המשימות "גלים סיסמיים" ו"אסון הצונאמי".

 


שאלה 1

מטרת השאלה

ידע על מדע – הבחנה בין ראיות מדעיות ולא מדעיות.

יכולות – הבנת הנקרא, הסבר מדעי.

ניקוד מלא (100%)

ציינו ראיה מדעית וראיה לא מדעית.

ראיות מדעיות: מידע סטטיסטי, ראיות ארכיאולוגיות, נתונים סיסמולוגים (ממאה השנים האחרונות בקירוב), ראיות לגבי הקשר בין גבולות לוחות לרעידות אדמה, העובדה שישראל ממוקמת באזור גבולות כאלה.

ראיות לא מדעיות: עדויות היסטוריות

ניקוד חלקי (50%)

ציינו רק ראיה אחת.

ללא ניקוד

התשובה אינה נכונה או לא ענו.

 

שאלה 2

מטרת השאלה

ידע של מדע – סוגי  גבולות בין לוחות טקטוניים.

יכולת קריאה ופענוח מפה.

ניקוד מלא (100%)

א– נכון, ב– לא נכון, ג– נכון, ד– לא נכון.

ניקוד חלקי (250%)

על כל תשובה נכונה.

ללא ניקוד

אף תשובה אינה נכונה, או לא ענו.

 

שאלה 3

מטרת השאלה

ידע על מדע – שיטות מדידה. 

יכולות – הערכה של שיטות מדידה      

ניקוד מלא (100%)

ציינו יתרון וחסרון של אחד מהסולמות והסבירו. דוגמאות:

יתרונות של סולם ריכטר: מדידה אובייקטיבית – אינה תלויה בעדות אנושית , ניתן להשוות בין מדידות בתחנות סיסמיות במקומות שונים בעולם – כך מקבלים דיוק טוב יותר .

חסרונות: יש צורך בהקמת תחנות סיסמיות – עלויות גבוהות וצורך בהכשרת אנשים. המדד אינו מעיד על הנזק שנגרם- יתכן ששתי רעידות בעוצמה זהה יגרמו נזקים שונים לחלוטין.

יתרונות של סולם מרקלי: מדד איכותי – מנקודת המבט של האדם. ניתן להשוות בין נזקים שנגרמו. אין צורך במכשור טכנולוגי – עלויות נמוכות.

חסרונות: המדד אינו אובייקטיבי – הוא תלוי בעדויות אנושיות.

ניקוד חלקי (50%)

ציינו רק יתרון עם הסבר של אחד מהסולמות או רק חסרון עם הסבר, או ציינו יתרון וחסרון בלי הסבר.

ללא ניקוד

התשובה אינה נכונה, או לא ענו.

 

שאלה 4

מטרת השאלה

יכולות – פירוש מידע והסקת מסקנות

ניקוד מלא (100%)

ענו שרעידת אדמה בעוצמה נמוכה יחסית יכולה לגרום נזק גדול והביאו אחד מההסברים: משום שהנזקים תלויים בסוג הקרקע, או בטיב הבנייה, או בצפיפות האוכלוסין. 

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו.

 

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע על מדע – מדע וטכנולוגיה בחברה.

יכולות – זיהוי הסברים תומכים

ניקוד מלא (100%)

א , ד.

ניקוד חלקי (50%)

א או ד.

ללא ניקוד

ב, ג, או לא ענו.

 

שאלה 6

מטרת השאלה

ידע כללי – התנהגות במצב של רעידת אדמה.

ניקוד מלא (100%)

ב, ד.

ניקוד חלקי (50%)

ב או ד.

ללא ניקוד

א, ג, או לא ענו.


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2010  

עדכוני rss