education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוון: הנחיתה על טיטאן
 

הנושאים בתכנית הלימודים:

  כדור הארץ והיקום – אטמוספרה, אסטרונומיה ; חומרים מבנה, תכונות ותהליכים – תכונות חומרים ומחזור חומרים

ההקשר:

חקר החלל בהיבט גלובלי

המקור:

לטבלה ולשאלות 1-2:

גלגולים באטמוספרה – מחזור הפחמן במערכות כדור הארץ, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, 2000.

מקורות למידע נוסף:

אתר האגודה הישראלית לאסטרונומיה

אתרים של סוכנות החלל האמריקאית: אתר 1, אתר 2

 

שאלה 1

מטרת השאלה

יכולות – הפקת מידע מטבלה

ניקוד מלא (100%)

א. ההבדל העיקרי בהרכב האטמוספרה של כדור הארץ בעבר וכיום הוא ריכוז הפחמן הדו-חמצני, שהפך ממרכיב עיקרי בעבר למרכיב שולי כיום. יחד עם זאת עלו ריכוזי החמצן והחנקן.

ב. ההבדלים נובעים מקיום תהליך הפוטוסינתזה בצמחים. בתהליך זה נקלט פחמן דו-חמצני מהאטמוספרה והשתחרר אליה חמצן.

מידע למורים: תהליך הפוטוסינתזה לא היה התהליך היחידי ש"סילק" פחמן דו-חמצני מהאטמוספרה. קיומם של מים נוזליים על פני השטח ובאטמוספרה אפשר המסה של פחמן דו-חמצני, שהגיב עם קטיונים של סידן ומגנזיום ליצירת קרקעות, מינרלים וסלעים, כגון גיר ודולומיט.  

ניקוד חלקי (50%)

ענו נכון רק על  אחד מהסעיפים (א' או ב').

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו.

 

שאלה 2

מטרת השאלה

ידע של מדע – מחזור הפחמן

ניקוד מלא (100%)

ב

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו

 

שאלה 3

מטרת השאלה

ידע של מדע – חמרים הנחוצים לחיים כמו בכדור-הארץ

יכולות – פירוש ראיות מדעיות; ניתוח מידע מטבלה                    

ניקוד מלא (100%)

א. הדמיון הוא בהיעדר חמצן

ב. בטיטאן יש חנקן ותרכובות פחמימניות, הנחוצים לחיים כמו בכדור הארץ.

ניקוד חלקי (50%)

ענו נכון רק על סעיף א' או ב'.

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו.

 

שאלה 4

מטרת השאלה

ידע של מדע – הקשר בין המרחק מהשמש לבין כמות אנרגיית השמש המתקבלת יכולות – הסבר תופעה באופן מדעי

ניקוד מלא (100%)

טיטאן רחוק מהשמש פי 9 יותר מהמרחק של כדור הארץ מהשמש.המרחק מהשמש משפיע על כמות האנרגיה הנקלטת ליחידת שטח ולכן טיטאן מקבל פחות אנרגיה מהשמש.

מידע למורה: כמות האנרגיה המגיעה מן השמש פוחתת לפי המרחק בריבוע, ולכן טיטאן, שמרחקו מהשמש פי 9 מכדור הארץ, מקבל רק 1/81 מהקרינה המגיעה לכדור הארץ.

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו.

 

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע של מדע – טמפרטורות היתוך ורתיחה

יכולות – יישום ידע של מדע

ניקוד מלא (100%)

ג

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2010  

עדכוני rss