education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוון: פשע לאור הכוכבים
 

הנושאים בתכנית הלימודים: כדור הארץ והיקום –  אסטרונומיה
ההקשר: התעניינות בתופעות טבע

 

שאלה 1

מטרת השאלה

ידע של מדע – מופעי הירח, אור וצל, אורך היום והלילה

יכולות – עיבוד מידע מטקסט – חשיבה לוגית

ניקוד מלא (100%)

ציינו 2 מתוך הפרטים הבאים שאינם הגיוניים והסבירו אותם:

א.      היה חושך מוחלט בחוץ. הסבר: בט"ו בשבט יש ירח מלא.

ב.      הצל נראה מאחורי הדמות המתרחקת. הסבר: הצל נוצר בכוון הפוך מכוון מקור האור.

ג.       השמש זרחה בסביבות 5 בבוקר. הסבר: בט"ו בשבט (חורף) השמש זורחת מאוחר יותר.

ד.      הדובר ראה תיבה עשויה עץ עם קישוטים. הסבר: בחושך לא ניתן להבחין בפרטים כאלה.

ניקוד חלקי (50%)

ציינו רק פרט אחד לא הגיוני והסבירו.

ניקוד חלקי (10%)

עבור פרט לא הגיוני, ללא הסבר.

ללא ניקוד

התשובה לא נכונה, או לא ענו.

שאלה 2

מטרת השאלה

ידע על מדע – מהי תצפית

ניקוד מלא (100%)

ציינו 4 מבין התצפיות: שמים ללא עננים, חושך מוחלט, דמות יוצאת, צל, קבוצת העגלה הגדולה, זריחת השמש.

ניקוד חלקי (25%)

עבור כל תצפית שהוזכרה.

ללא ניקוד

לא ציינו אף אחת מהתצפיות, או לא ענו.

שאלה 3

מטרת השאלה

ידע של מדע / ידע כללי – מיקום קבוצות כוכבים (התמצאות במרחב)

ניקוד מלא (100%)

 א. צפון  

ב. קבוצת הכוכבים "העגלה הגדולה" תראה במהלך הנסיעה מול הנהג רק אם ייסע צפונה.

ניקוד חלקי (25%)

ציינו כיוון נכון ללא הסבר.

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 4

מטרת השאלה

ידע של מדע – תופעות מחזוריות ועונות שנה

יכולות – פירוש ראיות מדעיות והסקת מסקנות/חיזוי שינויים

ניקוד מלא (100%)

 

 

ט"ו באב

א' בשבט

1) מופע הירח

 

לא משתנה

כן משתנה

 

2) כיוון קבוצת "העגלה הגדולה"

 

לא משתנה

 

לא משתנה

3) שעת זריחת השמש

כן משתנה

 

 

לא משתנה

4) מרחק הנסיעה

 

לא משתנה

 

לא משתנה

ניקוד חלקי (12.5%)

על כל תשובה נכונה

ללא ניקוד

אף תשובה אינה נכונה, או לא ענו.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2010  

עדכוני rss