education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
משימה: פשע לאור הכוכבים
 

בערב ט"ו בשבט נערכה מסיבה רבת משתתפים בדירה בתל אביב. למחרת גילו בעלי הדירה כי אוסף התכשיטים היקר שלהם נעלם. הם פנו למשטרה, וכל משתתפי המסיבה הוזמנו למסור עדות. השוטרת נורית גבתה את העדויות. אחת העדויות משכה את תשומת לבה:

"אתמול השתתפתי במסיבת ט"ו בשבט אצל ידידי. המסיבה הסתיימה בסביבות השעה 22:00, ואז יצאתי לכיוון מכוניתי. מזג האוויר היה נאה והשמים ללא עננים. פנסי הרחוב לא פעלו והיה חושך מוחלט. לפתע הבחנתי בדמות יוצאת מחדר המדרגות החשוך, ובידה תיבה מעץ עם קישוטים. הדלקתי את אורות המכונית והדמות הסתובבה מייד והתרחקה ממני והלאה. הספקתי לראות את הצל מאחוריה לפני שנעלמה באחת הסמטאות. באותו רגע לא חשבתי שזה מישהו חשוד, ולכן יצאתי לדרכי. נסעתי בכביש הראשי, במהלך הנסיעה ראיתי מולי את קבוצת הכוכבים "העגלה הגדולה". כאשר הגעתי לביתי בסביבות 5 בבוקר השמש זרחה והלכתי לישון."

נורית חשבה רגע ואמרה: "אני מצטערת, אך עלי לעצור אותך. בעדותך פרטים לא הגיוניים, ויש חשד כי יש לך חלק בהעלמות התכשיטים."

 

שאלה 1

ציינו לפחות שני פרטים שנמסרו בעדות ואינם הגיוניים מבחינה מדעית, והסבירו מדוע.

שאלה 2

אילו מבין הפרטים שתוארו בעדות הם תצפיות? ציינו לפחות 4 תצפיות.

שאלה 3

א. לאיזה כיוון נסע הנהג?

   סמנו את התשובה הנכונה: צפון / דרום / מזרח / מערב

ב. על מה הסתמכתם בתשובתכם?

שאלה 4

איזה פרט, מבין האפשרויות הנתונות בטבלה, היה משתנה, אילו המסיבה התקיימה בתאריך אחר? הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה לגבי כל אחד מהתאריכים הבאים:

 

 

ט"ו באב

א' בשבט

1) מופע הירח

כן משתנה / לא משתנה

כן משתנה / לא משתנה

2) כיוון קבוצת "העגלה הגדולה"

כן משתנה / לא משתנה

כן משתנה / לא משתנה

3) שעת זריחת השמש

כן משתנה / לא משתנה

כן משתנה / לא משתנה

4) מרחק הנסיעה

כן משתנה / לא משתנה

כן משתנה / לא משתנה

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/12/2011  

עדכוני rss