education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוון: גלים סיסמיים
 

הנושאים בתוכנית הלימודים:

כדור הארץ והיקום - גיאוספרה

הקשר:

המשימהבחזית המדע והטכנולוגיה בהיבט גלובלי

המקור:

יבשות נעות ותיאוריות מתנגשות, מטמו"ן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן
               למדע, 2001.


שאלה 1

מטרת השאלה

יכולות – בדיקת היכולת לזהות ולפענח ייצוגים (גרף) ולהסיק מהם מסקנות.

ידע על מדע – ממצאים מדעיים ומסקנות.

ניקוד מלא (100%)

א– כן,  ב– לא,  ג– כן,  ד– כן

ניקוד חלקי (25%)

לכל תשובה נכונה.

ללא ניקוד

כל התשובות אינן נכונות, או לא ענו.

שאלה 2

מטרת השאלה

יכולות – בדיקת היכולת להסביר תופעות באופן מדעי; הבנת הנקרא

ניקוד מלא (100%)

דוגמת תשובה:

א. מתוך משך הזמן והמרחק שעברו הגלים מחשבים את מהירותם.

ב. מאחר שהמהירות תלויה בתכונות החומר ניתן ללמוד ממנה על הרכב החומר, צפיפותו ומצב הצבירה שלו.

ניקוד חלקי (50%)

בתשובה הוסבר רק א או רק ב.

ללא ניקוד

התשובה אינה נכונה, או לא ענו.

שאלה 3

מטרת השאלה

ידע על מדע – מאפייני חקירה מדעית – הצורך בחזרה על מדידות.

ניקוד מלא (100%)

ב

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת.

שאלה 4

מטרת השאלה

יכולות – יכולת זיהוי ייצוגים מתאימים ויכולת מעבר בין ייצוגים שונים.

ניקוד מלא (100%)

1– גלעין פנימי, 2– גלעין חיצוני, 3– מעטפת, 4– קרום.

ניקוד חלקי (25%)

לכל שכבה שסומנה נכון.

ללא ניקוד

אף שכבה לא זוהתה נכון, או לא ענו.

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע של מדע –  שיטות חקר באמצעות התפשטות גלים

ידע על מדע – דרכי חקר

ניקוד מלא (100%)

א, ג

ניקוד חלקי (50%)

רק תשובה אחת נכונה (א או ג).

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 6

מטרת השאלה

יכולות – יכולת יישום של ידע בנושא התפשטות גלים סיסמיים.

ניקוד מלא (100%)

תשובה שתתייחס לקשר שבין מהירות הגלים לצפיפות החומר, הרכבו ומצב צבירתו. במקרה הנוכחי הבדל הצפיפויות שבין מוצק (סלע) לבין נוזל (נפט).

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/08/2010  

עדכוני rss