education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוון: חקר מאדים
 

הנושאים בתוכנית הלימודים:

כדור הארץ והיקום – אסטרונומיה

הקשר

המשימה:גבולות המדע והטכנולוגיה בהיבט גלובלי – חקר החלל

המקור:

  1. מכדור הארץ אל הירח, מטמו"ן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, 2003.
  2. מחזור חומרי כדור הארץ, מטמו"ן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, 2000.
  3. מסע חשיבתי אל מאדים, מל"מ, ת"ל, מט"ח, או"פ, 2002.
  4. תמונה:  NASA/JPL/Malin Space Science Systems, מתוך האתר:http://burro.astr.cwru.edu/Academics/Astr201/Geology/mocnirgal.html


שאלה 1

מטרת השאלה

ידע על מדע – מחקר מדעי.

ניקוד מלא (100%)

א

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 2

מטרת השאלה

ידע על מדע – ההבדל בין נתונים כמותיים (מדידות) ואיכותיים (תצפיות).

יכולות – הבנת הנקרא

ניקוד מלא (100%)

ציינו נתון כמותי אחד ונתון איכותי אחד מבין האפשרויות הבאות:

נתונים כמותיים: קוטר, מסה.

ניקוד חלקי (50%)

ציינו רק אחד מסוגי הנתונים.

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 3

מטרת השאלה

ידע של מדע – הקשר בין האטמוספרה לבין כוח הכבידה.

ניקוד מלא (100%)

ב

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 4

מטרת השאלה

יכולות – הבנת הנקרא, הסקת מסקנות, ניתוח גרף.

ניקוד מלא (100%)

א– נכון,  ב– לא נכון,  ג– לא נכון,  ד– נכון

ניקוד חלקי (25%)

לכל תשובה נכונה.

ללא ניקוד

כל התשובות אינן נכונות, או לא ענו.

שאלה 5

מטרת השאלה

יכולות – יכולת קישור לוגי בין הנחה לבין השערה.

ידע על מדע – מהי הנחה

ניקוד מלא (100%)

טענת המדען מתבססת על ההנחה שתהליכי יצירת סלעים ומינרלים במאדים היו דומים לאלה שמתקיימים על פני כדור הארץ.

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 6

מטרת השאלה

ידע של מדע – סוגי סלעים והיווצרות סלעים.

יכולות – יכולת יישום ידע של מדע.

ניקוד מלא (100%)

ב, ג

ניקוד חלקי (50%)

רק תשובה אחת נכונה (ב או ג).

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/08/2010  

עדכוני rss