education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוון: נמרה ושמה בַּבְתָא
 

הנושאים בתכנית הלימודים: אנרגיה ואינטראקציה; מערכות אקולוגיות; הזנה – גלגולי חומר ואנרגיה ביצורים חיים
ההקשר: סביבה בהיבט מקומי
המקור: נוימן (אין תאריך). תהליכים ביואנרגטיים בצמח, פוטוסינתזה ונשימה. ישראל: מפעלים אוניברסיטאים להוצאה לאור.


שאלה 1

מטרת השאלה

ידע  של מדע – שרשרת מזון

יכולות – הפקת מידע מטקסט; ייצוג מידע באמצעות תרשים

ניקוד מלא (100%)

צמחים ירוקים ← יעל ← נמרה, או צמחים ירוקים ← שפן ← נמרה

ניקוד חלקי (50%)

תארו בתרשים רק חלק מהשרשרת

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 2

מטרת השאלה

ידע של מדע – אנרגיה והזנה

יכולות –  פירוש תופעה באופן מדעי; הצגת נימוקים לטענה

ניקוד מלא (100%)

הטענה אינה נכונה. הטענה הנכונה היא: עליית המסה קטנה מ- 4 ק"ג. הנימוקים מתייחסים ל: א. הפרשות ממערכת העיכול והשתן. ב. פליטה מהגוף של חומרים המשתחררים בתהליך הנשימה התאית – פחמן דו-חמצני ומים.

ניקוד חלקי (50%)

הציגו נימוק נכון אחד בלבד

ללא ניקוד

התשובה אינה נכונה, או לא ענו.

שאלה 3

מטרת השאלה

ידע של מדע – המרות (גלגולי) אנרגיה וסוגי אנרגיה.

יכולות – הפקת מידע מטקסט

ניקוד מלא (100%)

א' – לא נכון, ב' – נכון, ג' – נכון, ד' – לא נכון

ניקוד חלקי (25%)

על כל סעיף נכון.

ללא ניקוד

כל התשובות אינן נכונות, או לא ענו.

שאלה 4

מטרת השאלה

ידע של מדע – חישוב אנרגיית גובה

יכולות – יישום ידע של מדע במצב נתון; יכולת חישוב

ניקוד מלא (100%)

סעיף א'.   אנרגית גובה = משקל X גובה:   250נ' X 2מ' = 500ג'ול       

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע של מדע – חוק שימור האנרגיה

יכולות –  פירוש ראיות מדעיות והסקת מסקנות

ניקוד מלא (100%)

טיעון ג'

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 6

מטרת השאלה

ידע של מדע – מעברי אנרגיה וחוק שימור האנרגיה

יכולות –  הבנת הנקרא

ניקוד מלא (100%)

תשובה הכוללת את המסקנה שהנמרה היא מערכת פתוחה, ואת ההסבר הכולל התייחסות לאנרגיה הנקלטת במערכת ולאנרגיה היוצאת ממנה.

תשובה מלאה לדוגמה: הנמרה מהווה מערכת פתוחה כי הנמרה קולטת אנרגיה מהמזון שהוא מקור חיצוני, ופולטת חלק מהאנרגיה כאנרגית חום אל הסביבה החיצונית.

ניקוד חלקי (30%)

הנמרה מהווה מערכת פתוחה.

ניקוד חלקי (35%)

על כל הסבר:  אנרגיה נקלטת או אנרגיה נפלטת.

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 7

מטרת השאלה

עמדות – יחס לבעלי חיים טורפים (נמר)

אין ניקוד

 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/04/2005  

עדכוני rss