education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
מדעי כדור הארץ והסביבה
לבית הספר הכללי והדתי, תשס"ד
 

תכנית הלימודים החדשה "מדעי כדור הארץ והסביבה" המוצגת כאן, באה להחליף את תכנית הלימודים "גאולוגיה" שפורסמה על ידי האגף לתכניות לימודים בשנת תשמ"ט.

תכנית הלימודים החדשה היא מענה לשינויים תפיסתיים שחלו במהלך שני העשורים האחרונים בשלושה תחומים, ואלה הם: התחום המדעי, התחום החינוכי והתחום החברתי.

 

 

  למסמך המלא

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2015  

עדכוני rss