education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
תכנים ומטרות בלימודי אזרחות לחטיבה העליונה לתלמידים עולים
בהיקף שתי יחידות לימוד – 180 שעות, תשס"ט
 

מסמך זה נועד למורים המלמדים שתי יחידות החובה באזרחות בחטיבה העליונה לתלמידים עולים.התכנים והמטרות שבמסמך נגזרו מתוך תכנית הלימודים הקיימת "תכנית הלימודים בחטיבה העליונה לבתי ספר יהודיים,ערביים ודרוזיים" ומתוך המדריך למורה לאזרחות "מדריך להוראת מקצוע האזרחות".

 

מסמך זה אמור לשמש כלי עזר לתכנון ההוראה וליישום מטרות תכנית הלימודים באזרחות בתהליך ההוראה- למידה של העולים  החדשים.

 

 לקובץ תכנים ומטרות בלימודי אזרחות לחטיבה העליונה לתלמידים עולים

 

 

 

הקובץ המצורף הינו קובץ PDF

כדי לצפות בו יש להשתמש בתוכנת Acrobat Reader, גרסה 5.0 ומעלה.

 

לאתר הפיקוח על לימודי האזרחות (מפמ"ר) לאתר הפיקוח על לימודי האזרחות (מפמ"ר)

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2015  

עדכוני rss