education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים במוזיקה לחטיבה העליונה, תשע"א
 

תכנית לימודים זו היא חדשה ומשקפת קשת מגוונת של תרבויות מוזיקליות, סגנונות וסוגות
(ז'אנרים).

תכנית הלימודים מורכבת מליבת יסוד המשותפת לכל המגמות ומלימודי בחירה לפי אופי
המגמה. לכל מגמת מוזיקה בכל בית ספר ניתנת הרשות לעצב גוון משל עצמה בתמהיל
שיכלול מוזיקה אומנותית (קלאסית), מוזיקה פופולארית ומוזיקה עממית (מורשת קהילות
ישראל, עמי האזור ותרבויות שונות בעולם).

התכנית משלבת בין לימודים עיוניים ובין למודי מיומנויות ולימודי ביצוע כלי או קולי.

 

 לקובץ התכנית

לכתב העת למורי מוזיקה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2015  

עדכוני rss