education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
יידיש – שפה ותרבות
תכנית לימודים לחטיבה העליונה בבית הספר הכללי והדתי
 

לראשונה יצאה תכנית לימודים ביידיש

 

יידיש ותרבותה הן חלק אינטגרלי חי ומשמעותי מהמורשת הרוחנית של עם ישראל.

הלשון והיצירה בה משמשות ביטוי למגוון ערכיה הדתיים והמוסריים, הלאומיים וההומניסטיים, האמנותיים והאסתטיים של היהדות. הן מהוות גם עדות לדרכי שימורם וטיפוחם, פיתוחם ופירושם של ערכים אלה לנוכח התהליכים ההיסטוריים שפקדו את  היהודים במרוצת הדורות (ובעת החדשה את רובם המכריע) ועל פני שטח גאוגרפי נרחב ביותר.

 

 לקובץ תכנית הלימודים ביידיש

 מפרט התכנים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/11/2015  

עדכוני rss