education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים חדשה במוזיקה, תשע"ב
לבית הספר היסודי בחינוך הממלכתי והממלכתי- דתי
 

המוזיקה היא אחת מצורות המבע האנושיות הטבעיות, העשירות והמורכבות ביותר.

 

היא חלק בלתי נפרד מחיינו, ובאמצעות צלילים היא נותנת ביטוי הן לחוויית העולם הסובב אותנו והן לעולם החוויות הפנימי האישי.

המוזיקה היא צורך אנושי בסיסי שיש לו ביטוי חשוב ועמוק בחיי הפרט ובחיי החברה גם יחד.

 

התכנית:

  • מנסה לאזן בין ביטויי השונות הקבוצתית והאינדיבידואלית לבין הצורך ליצור ליבת לימודים משותפת לכלל התלמידים במערבת החינוך בישראל.
  • מעודדת ספקטרום רחב ככל האפשר של תרבויות מוזיקליות ומציעה למורים קריטריונים לבחירה מושכלת של רפרטואר איכותי, אתגרי ומגוון.
  • מתייחסת לשילוב הטכנולוגיה בתחומי הוראת המוזיקה
  • מציעה זיקות ותחומי השקה בין המוזיקה לדיסציפלינות אחרות ומציינת את השלכתם על תהליכי ההוראה – למידה.
  • מדגישה את היות המוזיקה תחום מעשי, דינמי וחי, הנחווה באמצעות פעילות אינטנסיבית בתחומי ההאזנה, הביצוע והיצירה.זאת מחשש לפסיביות ול"אגביות" שאנו עלולים לשקוע בהן כתוצאה מנוכחותה וזמינותה של המוזיקה בכל מקום ובכל עת.

 

 תכנית לימודים חדשה במוזיקה

לכתב העת למורי מוזיקה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/09/2013  

עדכוני rss