education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
תגבור לימודי יהדות
תכנית לימודים לבתי ספר תל"י ולכיתות תל"י בחינוך היסודי הממלכתי, תשס"ה
 

תכנית תל"י – תגבור לימודי היהדות ­- היא תכנית לימודים ייחודית המשותפת למשרד החינוך ולקרן תל"י.

 

התכנית צמחה כמענה לרצונם של מנהלים, מחנכים והורים לתגבר את לימודי היהדות ברוח פלורליסטית במסגרת חיי היומיום של בית הספר הממלכתי. התגבור מתבטא בעיקרו בהעשרת תכנית הלימודים הרשמית בתכנים ובערכים יהודיים-ציוניים ובהדגשת הממד החווייתי שלהם.

תכנית תל"י חותרת להעניק לתלמידים חינוך יהודי, ציוני ודמוקרטי באווירה פתוחה וברוח הזמן תוך שיתוף פעולה בין הורים למחנכים. מטרת חינוך זה לעצב אישיות  רחבת אופקים שעולמה ניזון הן מן המורשת היהודית והן מהתרבות הכללית. חינוך ברוח תל"י מכוון להעניק לתלמידים ולתלמידות את הרצון ואת הכלים להתמודד עם השאלות  הקיומיות של העם היהודי ברוח "העקרונות המנחים לחינוך תל"י" תשנ"ט.

המהדורה המעודכנת הזאת משקפת לקחים שהופקו במהלך שנות ההפעלה של התכנית הראשונה ונכתבה גם בזיקה למסמך "עקרונות מנחים לחינוך תל"י".

 

 

להלן קובצי התכנית:

  מסמך תכנית הלימודים

  נספח מס' 2

  נספח מס' 3

 

 

הקבצים המצורפים הינם קובצי PDF

כדי לצפות בהם יש להשתמש בתוכנת Acrobat Reader,

גרסה 5.0 ומעלה.

      

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/01/2022  

עדכוני rss