education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
שבועות
 

אתר של גלים לחג השבועות - מתאים במיוחד לילדים וכולל פעילויות שונות.(שימוש באתר אפשרי רק למשלמים עבור מינוי.) 

אתר של האגף לתרבות תורנית

חומרי למידה בסביבה ממוחשבת לשבועות - האתר של מטה שינהר וקרמניצר של משרד החינוך, התרבות והספורט 

האתר של רשת "אמית" - האתר בנושא שבועות כולל דפים רבים העוסקים בצדדים השונים של החג.

אתר של חב"ד לשבועות

מאמרים תורניית על שבועות - מתוך דפי פרשת שבוע של אוניברסיטת בר-אילן

מנגינות פיוטים לחג השבועות של יהודי בבל

 

מידע כללי על חג השבועות

 

אתר של מורשת MSN - חומר כללי על חג השבועות, סיפורים ומאמרים

 

לימוד נושאי החג דרך שימוש במאגר מידע

 

מאמרים באתר של ישיבת כרם ביבנה 

 

מקורות לחג השבועות באתר של הסוכנות

 

דרך למעמד הר סיני – דף לילדים ממכללת תלפיות

 

"מה קרה במתן תורה?" - מאמר מאת הרב יהושע ויצמן באתר של ישיבת מעלות

 

פיוטים לחג השבועות - עיון בטקסטים ולחנים של עדות שונות

 

מאמרים באתר של ישיבת בית אל בנושא חג השבועות.

 

 

 

 

מאמרים של ש.ז. כהנא

שיירים של שירה

כתרו של אהרל'ה

 

מאמרים באתר של "כיפה"

 

''אנכי'' - גילוי של נוכחות לשעה ולדורות       הרב מאיר טויבר

 

בחודש השלישי – חידוש דברים אני עושה       צוות מעלה

 

דרך ארץ קדמה לתורה      הרב שי פירון

 

היום טוב הגדול והצנוע      הרב א.א. קפלן

 

הר כגיגית        מתוך כתבי הרב קוק זצ''ל

 

זמן מתן תורתנו?   ירׂחם שמשוביץ

 

חג השבועות      הראי''ה קוק זצ''ל

 

חג השבועות     הרב יעקב מאיר

 

חג השבועות    ירׂחם שמשוביץ

 

חג השבועות ופרשת נשא   נערך ע''י מרדכי ארצי

 

כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך   הרב אביחי קצין

 

''כה תאמר לבית יעקב''- ממתן תורה לתלמוד תורה   אסתי רוזנברג

 

כמה תורות יש לכם?     הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

 

לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני    הרב אברהם גיסר

 

לא תחמוד     הרב יונה גודמן

 

לא תנאף  הרב ישראל סמט

 

לא תענה ברעך עד שקר - על פוסטמודרניות בראי התורה  הרב דוד סתיו

 

לא תעשה לך פסל וכל תמונה      הרב שי פירון

 

לא תרצח   הרב אלישע אבינר

 

לימוד תורה-בין סמכותיות לעצמאות    הרב דוד סתיו

 

לישועתך קיויתי ד'      ירׂחם שמשוביץ

 

מה לעשות עם פרשת השבוע?    הרב יהודה ברנדס

 

מה קרה במתן תורה? - לחג שבועות        הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

 

עשרת הדיברות      פרופ' שלום רוזנברג

 

קבלת התורה - חודש סיון    הרב מרדכי ארצי

 

שבועות לילדים  הרב שי פירון

 

שבת - שתי מגמות שהן אחת   הרב יובל שרלו

 

שמיטה אצל הר סיני   רב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

 

שעור בנושא ''מדרשי שמות במגילת רות''   אלון קטוביץ

 

תורה בקהילה ותרבות שעות הפנאי     הרב בני לאו

 

תורה ברחובה של העיר ללא הפסקה    ישראל זעירא

 

תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי     הרב יובל שרלו

 

תורת ארץ ישראל     הרב ישראל סמט

 

תורת חיים       אורי קראוסהר

 

תלמוד תורה - מבט חינוכי   הרב אלישע אבינר

 

 

שיעורים מבית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון

 

זכירת מעמד הר סיני   הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, מדוע דווקא הענווה היא תנאי לקבלת התורה?

 

מתן תורה וחג הקציר  הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, מתן תורה מקביל לחג הקציר: עם ישראל קיבל 'יבול' רציני ביותר, אך יש לו עוד הרבה עבודה לעשות עם יבול זה.

 

נמשלה התורה לאש ולמים - שיחה לחג השבועות  הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, התורה נמשלה לאש ונמשלה למים. המים מסמלים את הקמאיות של התורה, ואילו האש מסמלת את הפן היצירתי שבה. יחד עם זאת, כשם שהאש והמים הם בעלי פוטנציאל חיובי ושלילי כאחד, והשימוש בהם קובע את אופיים, כך גם התורה היא סם חיים ויכולה להפוך לסם המוות.

 

המשכן ומתן תורה   הרב מנחם ליבטאג, מאמר זה עוסק בהבנת המושג "סוד המשכן", המופיע בפירוש הרמב"ן, על רקע ההקבלה שבין פרשיות המשכן לבין מתן תורה, ועל רקע סידור המחנות סביב המשכן.

 

אהבה כפויה   הרב אליקים קרומביין , מהי משמעותה של הכפייה במעמד הר סיני - "כפה עליהם הר כגיגית"? כיצד "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש"? מאמר זה מקיף את הנושא, תוך עיון בדברי המהר"ל.

 

עולם חסד יבנה - בין מגילת רות לספר איוב   הרב אמנון בזק, מדוע נכתבה מגילת רות? המאמר עוסק בשאלה זו לאור ההשוואה והניגוד שבין סיפור המגילה לבין סיפורו של איוב

 

הפטרת שבועות   הרב יהודה שביב

 

 

מאמרים בחוברות שבהוצאת תנובות של מכללת הרצוג באלון שבות

 

ממחרת השבת  שמואל כהן (מגדים ד)


למיקומן של מצוות מקרא ביכורים ווידוי מעשרות  הרב יהודה שביב (מגדים י)


עבודת יום הכיפורים וזמני מתן תורה  מנחם בן ישר (מגדים יא)


חמץ ומצה בפסח, בשבועות ובקרבנות הלחם  יואל בן נון (מגדים יג)


ממחרת השבת  מבט חדש  דוד הנשקה (מגדים יד)

 

 

 מאמרים באתר דעת

 

חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - סיון   יהודה איזנברג

 

יציאת מנהיג מארץ ישראל    יהודה הלוי עמיחי

 

מתן תורה במדבר  יואל פרידמן    

 

נעשה ונשמע אימתי נאמר    אליהו דוד רבינוביץ' תאומים    

 

מגילת רות   יואל פרידמן    

 

חובת הלב ברגלים    יונה קריגר    

 

מנהג אכילת מאכלי חלב בשבועות    יוסי פרקש   

 

קריאת שם במגילת רות    גבריאל חיים כהן    

 

קריאת מגילת רות בעצרת    אהרן רבינוביץ   

 

ממחרת השבת - עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי

 

ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - ספירת העומר ושבועות

 

חודש בחודשו - ביכורים

 

חודש בחודשו - טקס העלאת הביכורים לירושלים

 

חודש בחודשו - טקס העלאת הביכורים: המחזה

 

חודש בחודשו - תורה מסיני

 

מעגל השנה - חודש סיוון

 

סאשה ותמר - חג השבועות    יהודה איזנברג  

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss