education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
שבת הארץ: שנת השמיטה במקרא
 

 שנת השמיטה במקרא

 

והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה.

 

שמות כג, יא

 

 

מקץ שבע שנים תעשה שמטה. וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה לה'.

 

דברים טו, א-ב

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss