education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
רשע, למה תכה רעך? - אמרות קצרות
 

על אלימים ואלימות

אלימות בתקופת המקרא

אלימות דתית בראי ההיסטוריה

צער בעלי חיים

חינוך למידות

תקנות והנחיות

במערכות החוק והמשפט

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss