education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
פרס שר החינוך ליוצרים בתחומי התרבות היהודית לשנת תש"פ
 

 

זוכי פרס השר לשנת תש"פ

 

קול קורא ליוצרים בתחומי התרבות היהודית

 

קריטריונים להגשת מועמדות לפרס השר

 

טופס הגשת מועמדות

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/01/2021  

עדכוני rss