education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
ייעודי האגף ודרכי פעולה
 
 

ייעודי האגף

האגף לתרבות יהודית הוא חלק ממינהל כ"א, תיאום ובקרה של משרד החינוך.

 
האגף מופקד על הפצת התרבות ברוח המסורת, בדרך לימודית  ובדרך חווייתית. התרבות היהודית המסורתית מורכבת מקשת
מגוונת של תחומים ונושאים ממקרא ותלמוד ועד למוסיקה, תיאטרון
וקולנוע.


דרכי פעולה

האגף מקיים מפעלי לימוד ואירועי תרבות יהודית, המעניקים
למשתתפים בהם ידע וחוויה, בכל התחומים ובכל מגוון הנושאים
והדרכים הכלולים בתרבות היהודית.

נוסף לכך, האגף מעודד גורמים רבים לקיים פעילויות והוא משתתף
בהן על ידי יעוץ מקצועי, סיוע ופיקוח. בין שותפיו להפצת התרבות
היהודית: רשויות מקומיות: עיריות, מועצות מקומיות, מועצות
אזוריות, ישובים קהילתיים, קיבוצים, מושבים, מתנ"סים, מרכזים
קהילתיים ועמותות רבות, שעניינן לימוד וחוויה בתחומי היהדות.


ציבור היעד כולל גברים ונשים בכלל האוכלוסיה, דתיים ושאינם
דתיים, ותיקים ועולים חדשים, מגיל צעיר ועד זיקנה ושיבה. רוב
פעילותו של האגף נעשית מחוץ למערכת החינוך הפורמלית
במסגרות כגון מדרשות ליהדות לימודי א"י, מרכזים להעמקת
החינוך היהודי,
חוגים וימי עיון.

ההוראה נעשית והחוויה מוקנית בכמה דרכים. העיקריות שבהן:
 
בעל-פה - במפגש בלתי אמצעי עם הלומדים, בין היתר ע"י בנות
שירות לאומי .
 
בכתב - באמצעות ספרים, חוברות, קלטות, כרזות וכתבי-עת המופקים על ידי האגף.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/10/2021  

עדכוני rss