education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
בעלי תפקידים
 האגף מורכב ממטה היושב בירושלים וממחוזות ברחבי הארץ.

יחידות המטה: המטה מורכב מיחידות משנה. כל אחת מהן
מופקדת על תחומי התכנון והפעולה השונים
המטה יושב ברח' כנפי נשרים ‏22, ירושלים
כתובת למכתבים: האגף לתרבות יהודית,
משרד החינוך, ירושלים ‏9546435

יחידת המטה

 
         
הרב איתיאל בר לוי       מנהל האגף         
 
משה גל             סגן מנהל האגף

 

אסתר נתנאל               מנהלת לשכה 
 
 
 
 

073-3934100
טלפון מזכירות:
073-3934140
פקס כללי:

tarbut-toranit2@education.gov.il

דואר אלקטרוני:

 

 

טלפון

אחראי

תחום

073-3934102

הרב אליעזר שחור

המרכזים להעמקת החינוך היהודי

המדרשות ליהדות וללימודי
ארץ ישראל
 

 

 משה עצור

מפעלי תרבות יהודית

 

 

 

 

המרכזיה הפדגוגית התורנית

073-3934097

גב' ליאת בן עמי

מנהלת ענף תקציב

 

 

 

 

 
 

 

פיקוח במחוזות:

המחוז

המפקח

כתובת

טלפון

מחוז

תל אביב

והמרכז

נורית ברנד

 

 

האגף לתרבות יהודית
משרד החינוך
רח' כנפי נשרים ‏22
ירושלים

073-3934092

מחוז

ירושלים

הרב אריה פרומן

 

 

האגף לתרבות יהודית
משרד החינוך
רח' כנפי נשרים ‏22
ירושלים

073-3934096

מחוז

צפון

אסנת אבן צור

 

 

האגף לתרבות יהודית
משרד החינוך
רח' כנפי נשרים ‏22
ירושלים

073-3934093 

מחוז

דרום

רועי צדוק

 

 

האגף לתרבות יהודית
משרד החינוך
רח' כנפי נשרים ‏22
ירושלים

073-3934091

מחוז חיפה

ינון חיימי

האגף לתרבות יהודית

משרד החינוך

רח' השלושה 2 תל אביב

073-3936561

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/10/2021  

עדכוני rss