education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
פרס שר החינוך ליוצרים בתחומי התרבות היהודית 
 

 

פרס שר החינוך

תשע”ו | 2016

ליוצרים בתחומי התרבות היהודית

 

:היוצרים הזוכים

מפעל חיים -מר שולי רנד

 

ספרות ושירה - גב’ שרה פרידלנד בן-ארזה, הרב חיים סבתו

 

תיאטרון - גב’ רחל קשת, הרב ברוך ברנר

 

מחול - להקת אנסמבל כע”ת, גב’ תמרה מיאלניק

 

מוסיקה - גב’ נעמי חשמונאי, מר אביהו מדינה

 

קולנוע - גב’ דינה פרלשטיין, מר יאיר קדר

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss