הוועד הלאומי הישראלי לאונסקו education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תפקידי הוועד הישראלי לאונסקו 
 

 

א.      לקיים קשרי עבודה ומידע שוטפים לתאם ולבצע תכניות פעולה עם מטה
      
הארגון, עם ועדים לאומיים של מדינות חברות ועם ארגונים בינלאומיים לא
     
ממשלתיים.

 

ב.      לייצג את ישראל ולהשתתף במפגשי ועדות בין-ממשלתיות וכנסים
      מקצועיים, הוועידה כללית והוועד המנהל  של אונסקו.

 

ג.       ליזום, לעודד ולארגן פעולות וכנסים בארץ ובחו"ל בהתאם ליעדי אונסקו.

 

ד.      להפיץ מידע על פעילויות ויוזמות הוועד הישראלי לאונסקו למדינות חברות.

 

ה.     ליישם אמנות בינ"ל (מורשת תרבות עולמית,תרבות לא מוחשית, מורשת 

     תת-ימית,מניעת אפלייה בחינוך, זכויות אדם).

 

ו.        להפעיל ועדות בתחומי הפעולה של אונסקו; חינוך, תרבות, מדע, מידע לכל,
      מדעי אדם וחברה, מורשת עולמית.

 

ז.      לתאם פעילות גופים ממשלתיים וארגונים לא ממשלתיים עם  ועדות
      אונסקו.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2015    

עדכוני rss