הוועד הלאומי הישראלי לאונסקו education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 קתדרות אונסקו בישראל                                  Unesco Chairs in Israel
 

 

קתדרות אונסקו

 

 

חינוך

Education

אוניברסיטת בר-אילן

Bar-Ilan University

בי"ס לחינוך

הקתדרה לחינוך לערכים, לסובלנות ולשלום

יו"ר הקתדרה: פרופ' זהבית גרוס

טלפון: 035318591

פקס: 035353319

דוא"ל:   grossz@mail.biu.ac.il

אתר: http://www.biu.ac.il/SOC/se/burg

כתובת: רמת גן 52900

School of Education

Chair: Human Values, Tolerance & Peace

Chairperson: Prof. Gross Zehavit

Tel: 972-3-5318591

Fax: 972-3-5353319

E.mail: grossz@mail.biu.ac.il 

web: http://www.biu.ac.il/SOC/se/burg

Address: Ramat-Gan 52900, Israel

 

 

מכללת בית ברל

Beit Berl College

הקתדרה לרב-תרבותיות בהכשרת מורים

יו"ר הקתדרה: ד"ר רואידה אבו ראס

טלפון: 0776646721

 פקס: 0776646721

דוא"ל: aburass@beitberl.ac.il

כתובת: דואר בית ברל 44905 

Ruwaida  aburass

UNESCO Chair-Holder in Multiculturalism in
Teacher Training at the Academic College Beit Berl
Office: 09-7476452
Mobile: 0523304145

 

 

מכללת סמינר הקיבוצים

 Kibbutzim College of Education

הקתדרה לחינוך הומניסטי

יו"ר הקתדרה פרופ' נמרוד אלוני

טלפון: 03-6901224

פקס: 036330269

דוא"ל: nimrod_alo@smkb.ac.il

כתובת: דרך נמיר 149 ת"א 62507

אתר:

http://www.smkb.ac.il/educational-thought

 

Chair: “Humanistic Education”

Chairperson: Prof.. Nimrod Aloni

Tel: 972-3-6901224

Fax: 972-3-6990269

E.mail: nimrod_alo@smkb.ac.il.

Address: 149 Namir Road Tel-Aviv 62507

Web:

http://www.smkb.ac.il/educational-thought

 

 

 

       תרבות

       Culture

אוניברסיטת חיפה

Haifa University

הקתדרה לדיאלוג בין-תרבותי ובין-דתי

יו"רים משותפים: פרופ' אביבה דורון ופרופ' ג'ורג' קנאזע, 

טלפון: 036419862

פקס: 036427286

 

דוא"ל: aviva@research.haifa.ac.il

כתובת: הר הכרמל, חיפה 31905

אתר:

Chair:Intercultural Inter Religions/Dialogue Studies

Co-Chair holder: Prof: Aviva Doron 

Prof. George Kanazi

Tel: 972-3-6419862

Fax: 972-3-6427286

E.mail: aviva@research.haifa.ac.il

Address: Mount Carmel, Haifa 31905, Israel

Web:

 

 

בי"ס אליהו, ירושלים

Elijah School, Jerusalem

הקתדרה לחכמת הדתות

 

יו"ר הקתדרה: ד"ר אלון גושן

טלפון: 052-780069

פקס: 026734191

דוא"ל: gogo@elijah.org.il

אתר: www.elijah.org.il

 

כתובת: רח' שמשון 24, ירושלים 93501

Chair “Study of Wisdom in World Religions"

Chairperson: Dr. Alon Goshen

Tel: 972-52-780069

Fax: 972-2-6734191

E.Mail: gogo@elijah.org.il

Web: www.elijah.org.il

Address: 24, Shimshon st., Jerusalem 93501, Israel

 

 

אוניברסיטת חיפה

University of Haifa

הקתדרה לשונות תרבותית

 יו"רי הקתדרה: פרופ' עוז אלמוג  וד"ר  תמר אלמוג

כתובת 

טלפון: 048249412

פקס: 048240959

דוא"ל: oalmog@univ.haifa.ac.il  

אתר:  web: http://www.peopleil.org

 

UNESCO Chair in ICT Research and Learning of Cultural Diversity

Chairperson: Prof. Oz Almog and Dr. Tamar Almog. Co-chairs

Tel: 972-4-8240820

Fax: 972-4-8240911

e-mail: oalmog@univ.haifa.ac.il; talmog@univ.haifa.ac.il

web: http://www.peopleil.org

 

 

מורשת עולמית

World Heritage

אקדמיית בצלאל

Bezalel Academy of Arts and Design

הקתדרה לעיצוב ושימור אורבני

יו"ר הקתדרה: פרופ' מיכאל טרנר

 

 

טלפון: 02-6716493

פקס: 02-6732801

דוא"ל: unescochair@bezalel.ac.il

כתובת:  האקדמיה לאמנות ולעיצוב, ירושלים

הר הצופים ת.ד 24046

ירושלים, 91240

אתר:

Chair: Urban Design and Conservation Studies

Chairperson: Prof. Michael Turner

Tel: 972-2-6716493

Fax: 972-2-6732801

E-mail: unescochair@bezalel.ac.il

Address: Academy of Arts and Design, Jerusalem

Mount Scopus, POB 24046

Jerusalem 91240, Israel

Web:

 

 

אוניברסיטת ת"א 

Tel-Aviv University

קתדרת אונסקו למורשת מודרנית

מכון תל אביב ללימוד ומחקר, אדריכלות; סביבה תרבות וחברה

 

 

יו"ר הקתדרה: פרופ' משה מרגלית

טלפון: 02-5667990

פקס: 5661991- 02

דוא"ל:   Margalith.Arch@gmail.com

כתובת: רח' רשב"א 15, ירושלים 92264

Chair: in Modern Heritage 

Tel Aviv Institute for Study and Research of Architecture, Environment, Culture and Community

Chairperson: Prof. Moshe Margalith

Tel: 972-2-5667990

Fax: 972-2-5667991

E mail: Margalith.Arch@gmail.com

Address: 15 Rashba St. Jerusalem 92264, Israel 

 

 

מדע

Science

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

Ben Gourion University of the Negev

המכונים לחקר המדבר

קתדרת מדבור

יו"ר הקתדרה: פרופ'  פדרו ברלינר

טלפון: 08-6596755

פקס:   08-6596757

 

דוא"ל: berliner@bgu.ac.il

 

Prof. Pedro berliner
Director - Albert Katz International School for Desert Studies
Ben-Gurion University Of The Negev
Jacob Blaustein Institute for Desert Research
Sede-Boker Campus
Israel
84990

 

 

מדעי האדם והחברה

Social Human Science

אוניברסיטת חיפה

Haifa University

הפקולטה למשפטים

המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה

הקתדרה לביואתיקה

 

יו"ר הקתדרה: פרופ' אמנון כרמי

טלפון: 04-8240002

פקס: 04-8381587

דוא"ל: a.carmi@Research.Haifa.ac.il

כתובת: ת.ד 6451, חיפה, 31063

אתר:  http://www.ichle.com/87091/chairheb

יחידות ביואתיקה של קתדרת ביואתיקה באוניברסיטת חיפה

הנחיות להצטרפות לקתדרת ביואתיקה באוניברסיטת חיפה

Law School- Center for Health and Law  Ethics

Chair:  Bioethics

Chairperson: Prof. Amnon Carmi

Tel: 972-4-8240002

Fax: 972-4-8381587

E-Mail: a.carmi@Research.Haifa.ac.il

Address: 31063 Haifa, PO 6451, Israel

Web:  http://www.ichle.com/87091/chairheb

 

The UNESCO Chair in Bioethics Guidelines

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2015    

עדכוני rss