הוועד הלאומי הישראלי לאונסקו education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הוועדה למורשת עולמית 2016- אונסקו ישראל
 
 

חברי ועדה

גיא קב ונקי, מ"מ יו"ר הוועדה

אבי שוקת, נציג הציבור

אדר' אלון דב, עמותת האדריכלים

אדר' גיורא סולר, נציג הציבור

אדר' ד"ר יוסי קליין, בצלאל

אדר' ד"ר ליאורה ברעם-שחל, ויצו חיפה ומכללת הגליל המערבי

אדר' זאב מרגלית, רשות שמורות הטבע והגנים

אדר' יעל אלף, רשות העתיקות

אדר' עופר מנור, עיריית ירושלים (ירושלים העתיקה)

אדר' פרופ' ברוך ברוך, ויצו חיפה

אדר' רותי ליברטי-שלו, הטכניון

אדר' רז עפרון, רשות העתיקות

אהובה זקן – משרד התיירות

אדר' הופמן ירמי, עיריית ת"א

אושרת אסא

אייל מיטרני, רשות הטבע והגנים

אפרת שלום

גב' אסתי בן חיים, רשות הטבע והגנים

גב' אפרת לוי (אגוד מתכננים סביבתיים בישראל)

גב' ברוטניק אורית , רשות הטבע והגנים (דרום)

גב' וייס רויטל, רשות הטבע והגנים (צפון)

גב' נינה אלומות-עמית, אגוד המתכננים בישראל

ד"ר מיכל סופר , עיריית עכו (עכו העתיקה)

ד"ר נדב קשטן, מכללת הגליל המערבי

ד"ר סיימון נמצוב, הוועד הישראלי לאונסקו*

ד"ר עוזי דהרי, רשות העתיקות

ד"ר צביקה צוק, רשות הטבע והגנים

דוד מינגלגרין, החברה הממשלתית לתיירות

דליה פניג, משרד החינוך

דלית אטרקצ'י, הוועד הישראלי לאונסקו

ז'ק רווח

חומי נובנשטרן, המועצה לשימור אתרים בישראל

יובל פלד, רשות הטבע והגנים

יעל סיון גייטס, משרד הפנים

יעל פורמן-נעמן, רשות העתיקות (חדשה)

ליאורה בארי-אלדן, משרד ראש הממשלה

מנחם זלוצקי, המשרד להגנת הסביבה

מר הררי דודו, החברה לפיתוח עכו (עכו העתיקה)

מר לינקולן ג'ושע (המקומות המקודשים לבהאיים)

מר קמפבל איתן, רשות הטבע והגנים (מצדה)

נמרוד ברקן

עדי סלע-וינר, רשות העתיקות (חדשה)

עו"ד גדעון קורן, סגן נשיא איקומוס (חדש)

עו"ד צביקה האוזר, נציג הציבור (חדש)

עמרי בונה, הקרן הקיימת לישראל (חדש)

עמרי שלמון, המועצה לשימור אתרים בישראל

ענת גולד, קק"ל

פנינה אל-על , משרד החוץ (קשתו"ם)

פרופ' אדר' אמנון בר אור, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' יואל מנספלד, אוניברסיטת חיפה

פרופ' יוסוף ג'בארין, הטכניון

פרופ' יוסי לשם, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' משה מרגלית, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' ספריאל אוריאל, האוניברסיטה העברית*

פרופ' עירית עמית-כהן, יו"ר איקומוס ישראל ואוניברסיטת בר אילן

צבי טל, משרד החוץ

קרן מיטראני, משרד הפנים

ראובן פינסקי, משרד ראש הממשלה

רענן כסלו, רשות העתיקות

 

 

צוותי עבודה 2014

 1. הרשימה הטנטטיבית
  יו"ר: גיא קב ונקי
  מנחם זלוצקי
  פרופ' יוסף ג'אברין
  יעל פורמן-נעמן
  דר' זאב זיון

 2. ניטור
  יו"ר: אדר' רותי ליברטי-שלו
  אדר' גיורא סולר
  אדר' רז עפרון

 3. הכשרה, כנסים ומחקר
  יו"ר: רענן כסלו
  פרופ' יואל מנספלד
  ד"ר ליאורה ברעם-שחל
  פרופ' אמנון בר אור

 4. איגום ידע ומשאבים
  יו"ר: ליאורה בארי-אלדן
  אדר' יעל אלף
  קרן מיטראני, משרד הפנים

 5. פרסום ואירועי מורשת
  יו"ר: חומי נובנשטרן
  אייל מיטרני
  עדי סלע-וינר

 6. הטמעה במערכת החינוך ובציבור
  יו"ר: דלית פניג
  אדר' פרופ' ברוך ברוך
  שלי אן פלג

 7. חקיקה ותקציב
  עו"ד גדעון קורן
  עו"ד צביקה האוזר
  ראובן פינסקי

 8. ועדות נושאיות
  א. פרופ' משה מרגלית: מורשת מודרנית
  ב. פרופ' יוסוף ג'בארין: מורשת ערבית בנויה
  ג. אדר' גיורא סולר: מורשת לא מוחשית
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/02/2016    

עדכוני rss