education - חינוך אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"מניתוק לשילוב" הוא כתב עת אקדמי שפיט היוצא לאור על ידי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון במינהל הפדגוגי במשרד החינוך.

כתב העת מיועד לעוסקים בתחום קידום ילדים ונוער בסיכון,בשדה ובאקדמיה, וגם לציבור הרחב המוצא עניין בתחומים אלה.

בגיליונותיו  מוצגים ידע חדש ועדכני שטרם פורסם בעברית.

המכנה המשותף של המאמרים נעוץ באיכותם, במקוריותם, ובמידת הרלוונטיות של תוכנם להרחבת הידע בתחום העבודה החינוכית-טיפולית-השכלתית עם ילדים ונוער בסיכון בישראל.

המאמרים המופיעים בכתב העת מסווגים לשלושה מדורים מרכזיים:

  1. מחקרים ומחשבות – מאמרים מחקריים ועיוניים העוסקים בפיתוח הפרופסיה ובהרחבת הפרספקטיבה התאורטית.
  2. יוזמות חינוכיות – תיאור של תכניות ופעילויות ייחודיות המתקיימות בעבודה עם ילדים ונוערבסיכון בישראל.
  3. תיעוד וביקורת ספרים - הצגת אירועים מקצועיים באגף ומחוצה לו הרלוונטיים לתחומי העיסוק של האגף, וביקורת של ספרות מקצועית ואקדמית.

 

מניתוק לשילוב חוברת מספר 21  

חלק א': מחקרים ומחשבות
הנשירה ממערכת החינוך: סקירה תיאורטית והיסטורית בראי 70 שנה למדינת ישראל

חרדה מצבית ותכונתית בקרב מתבגרים עם לקויות למידה בכיתה הרגילה ובכיתה
המקדמת – מחקר חלוץ

יישום תוכנית "מעטפת" בשירות המבחן לנוער בישראל: מאפיינים, חוזקות ואתגרים
אירועי משמעת בכיתה מנקודת מבטם של סטודנטים להוראה

נערות בזנות – מחקר גישוש

אין דבר העומד בפני החלום - חקר מקרה תכנית סמ"ל

 

חלק ב': יוזמות חינוכיות
תוכנית התערבות במתמטיקה לתלמידים בכיתות שח"ר
קצין ביקור סדיר: פרקטיקה מקצועית מגויסת למניעת נשירה
"שיעור לחיים" - הקשר בין תחושת שייכות ליישום עשייה פדגוגית מיטבית בכיתה
יחסי הנחייה: השלכות יישומיות בקידום נוער
חקר מקרה: מאפיינים ייחודיים לנשירה סמויה בחמ"ד

 

חלק ג': ביקורת ספרים
תשמע קולי? סיפורי הצלחה של בוגרי אקדמיה עם ליקויי למידה
למידה מהצלחות: מהדרה ליחסי גומלין
חינוך-טיפול בקידום נוער: תפיסה, הלכה ומעשה

 

 

 

   מניתוק לשילוב חוברת מספר 20 

חלק א': מחקרים ומחשבות
תחושת השייכות בקרב נוער בסיכון לנשירה על פי הגישה האדלריאנית
תרומתן של קבוצות ייעוץ להורים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז ולילדיהם
להיות ראש לשועלים או זנב לאריות? תרומתה של כיתת מב”ר לקידום בני נוער
עם הפנים למשפחה - טיפוח יכולות בגיל הרך באמצעות ההורים: תכנית
הורי”ם כמודל להתערבות אפקטיבית
קידום הוויסות העצמי והמוטיבציה של תלמידים בסיכון: הערכה של תכנית
התערבות
 יישום גישת ה’שירותים בהתאמה אישית’ P.S.A 

 

חלק ב': יוזמות חינוכיות
המנהל כבסיס בטוח: תכנית הדרכה למנהלים לפיתוח ביטחון פסיכולוגי

Photovoice – כחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית של נוער בסיכון
‘מחבלי לידה לחבלי גאולה’: קבוצת ביבליותרפיה לאבות דתיים למתבגרים שיצאו
בשאלה תנועה ומחול כגשר לריפוי: טיפול בתנועה ומחול עם אוכלוסיית ילדים ונוער בסיכון
פרקטיקות של סוכנות לעבודה עם נוער בהדרה חברתית

 

 

חלק ג': תיעוד וביקורת ספרים
היכרות עם מערכת החינוך הפינית: תיעוד משלחת של מנחות פדגוגיות בתכנית
היל”ה לפינלנד

ו״להאיר את הרי החושך – התנהגות אובדנית בקרב בני נוער״

״הקרב על המתנדב: גיוס והפעלת בני נוער לשינוי חברתי״

״מה עובר לך בראש? מה שצריך לדעת על פסיכולוגיה בגיל ההתבגרות

 

 

  מניתוק לשילוב חוברת מספר 19 


חלק א': מחקרים ומחשבות
היבטים רגשיים בהקשר לתופעת "עייפות החמלה" בעבודה של מורים עם
ילדים בסיכון המתחנכים בפנימייה טיפולית

חרדה ונשירה – הילכו יחדיו? הקשר בין חרדת מבחנים ונשירה מבית הספר


"סיכון" ו"עמידות" בקרב בני נוער - סקירת ספרות ביקורתית
תפיסת המערך המסייע בבית הספר וברשויות החינוך והרווחה בשלטון
המקומי את תפקידם בנושא תלמידים ערבים במצוקה
בסיכוי כפול: צעירים מתנדבים למען נוער בסיכון
תכניות ספורט כאמצעי להפחתת פשיעת נוער
"מבוקש מקום עליו תונח הנפש לכמה רגעים": מקומה של רוח האדם
בהתייחסות לנוער בסיכון
אסטרטגיות ודפוסי התמודדות של מורים עם תלמידים משולבים בחינוך
הממלכתי, הממלכתי דתי והחרדי
מסע חשיבתי בכיתה ותהליכי אי וודאות בלמידה
סגנונות הורות, מעורבות הורית בבית הספר ותפקוד חינוכי ולימודי של ילדים
עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל


חלק ב': יוזמות חינוכיות
"הכתובת על הקיר": הכשרת מדריכי נוער בחינוך הבלתי פורמאלי ובקידום
נוער לזיהוי מצבים דיכאוניים בקרב נוער במצבי סיכון
"מסיפור חיים לסיפור וידאו": תכנית חינוכית-חברתית לטיפוח מסוגלות
עצמית באמצעות מצלמת הווידיאו
התערבות פסיכו-פדגוגית מוצלחת עם תלמיד בסיכון: חקר מקרה
יזם עסקי עם נוער בסיכון: מכון לעיצוב שיער וטיפוח החן

 


חלק ג': תיעוד וביקורת ספרים
תיעוד צוות חשיבה בנושא חינוך ילדים ונוער בסיכון
המעשה החינוכי היוצר שינוי מהותי לטובה בחינוך ילדים ונוער בסיכון
"ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל
"מפגש תרבויות בעולמם של מתבגרים: קריאה בספרות הישראלית המאה ה 21

 

 
 מניתוק לשילוב חוברת מס' 18
 "מניתוק לשילוב" הוא כתב עת היוצא לאור על ידי האגף לקידום נוער במינהל חברה ונוער במשרד החינוך. כתב העת מיועד לאנשים העוסקים בתחום קידום נוער בסיכון ונוער מנותק, בשדה ובאקדמיה, וגם לציבור הרחב המוצא עניין בנושאים אלה. בחוברת מובא מידע מקצועי חדש ומעודכן שטרם פורסם. החוברת משמשת במה ייחודית לעובדי קידום נוער בארץ ומאפשרת להם להציג יוזמות אישיות ויחידתיות שפותחו ושיושמו על ידם.
  
 מניתוק לשילוב חוברת מס' 17
 "מניתוק לשילוב" הוא כתב עת היוצא לאור על-ידי אגף קידום נוער במשרד החינוך, מינהל חברה ונוער. כתב העת מיועד לאנשים העוסקים בעבודה עם נוער בסיכון ונוער מנותק, בשדה ובאקדמיה, וגם לציבור הרחב המוצא עניין בנושאים אלה. בחוברת מובא ידע מקצועי חדש ומעודכן שטרם פורסם. החוברת משמשת במה ייחודית לעובדי קידום נוער בארץ ומאפשרת להם להציג יוזמות אישיות ויחידתיות שפותחו ושיושמו על ידם. כתב העת "מניתוק לשילוב" כולל מאמרים שבהם מתוארות תכניות ופעילויות ייחודיות עם נוער בסיכון של קידום נוער, מאמרים עיוניים המתייחסים לעבודה עם נוער בסיכון, סקרים וחקר תכניות בעבודה עם נוער מנותק.
  
 מניתוק לשילוב חוברת מס' 16
 "מניתוק לשילוב" הוא כתב עת היוצא לאור על ידי אגף קידום נוער במשרד החינוך, מינהל חברה ונוער. כתב העת מיועד לאנשים העוסקים בעבודה עם נוער מנותק - בשדה ובאקדמיה, וגם לציבור הרחב המוצא עניין בנושאים אלה. החוברת מפיצה ידע מקצועי חדש ומעודכן שטרם פורסם. היא מהווה במה ייחודית לעובדי קידום נוער בארץ, ומאפשרת להם להציג יוזמות אישיות ויחידתיות שפותחו על ידם.
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 15
 .
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 14
 כתב העת "מניתוק לשילוב" משקף את החדשנות הבאה לידי ביטוי בפעילות הרצופה של תחום קידום נוער שבמינהל חברה ונוער. אחד הנושאים החשובים שהתחום פועל בו הוא קידומם של בני נוער והכנתם לעולם התעסוקה העתידי. הנושא מקבל ביטוי חדש ומעניין במאמרים: "הכנת הנוער לעולם העבודה והתעסוקה העתידי", ו"בית קפה כסימולציה לחיים - השפעת המיזם העסקי על חיי בני הנוער". נושאים נוספים הם: עבודת המניעה בקרב תלמידים בסיכון הנמצאים בנשירה סמויה בבתי ספר, שימוש בסמים ואובדנות, ושיטות הוראה, חינוך וטיפול חדשניות.
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 13
 בכתב העת באה לידי ביטוי עבודת קידום נוער עם בני נוער מנותקים ונוער בסיכון מקבוצות תרבות שונות המאפיינות את החברה הישראלית. ביטוי מרכזי לכך ניתן במחקר "אתגר הרב- תרבותיות בקידום נוער", וביטוי מפורט יותר לגבי נוער דתי-חרדי ניתן במאמר "תהליכים ותמורות במאפייני הסיכון והניתוק של נוער מתבגר דתי-חרדי". העבודה הייחודית של תחום קידום נוער עם בני נוער מקבוצות תרבות שונות מוצגת הפעם במאמרים "מודל של קבוצת תמיכה באוריינטציה הומניסטית- אקזיסטנאציאלית למתבגרים עולים מחברהמדינות" ו"אובדנות בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה - ניתוח מקרה".
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 12
 
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 11
 
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 10
 .
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 9
 בכתב עת זה, יש ביטוי לחלק ממגוון האוכלוסיות והשירותים המעסיקים את תחום קידום נוער כיום, ולסדר היום המשתנה והדינמי של שירותי קידום נוער ברשויות המקומיות. לצד התערבויות מסורתיות בתחומי הטיפול, הלמידה והפנאי, מוצגות תוכניות חברתיות-ערכיות ארוכות טווח, כגון קש"ת (קשר שואה-תקומה), "משכיני שלום" (מניעת אלימות) ועוד. תוכניות אלה מבטאות יצירה מתמדת בתחומי החשיבה והפרקטיקה שמקבלת ביטוי בחוברת.
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 8
 בחוברת תמצאו את המאמר "טיפול פרטני אמפירי בקידום נוער" הבא לסייע בידינו לעמוד מקרוב על יסודו של הפרט ואיך לעבוד איתו. כמו כן, נוכל לעיין בסקר דפוסי בילוי של הנוער המטופל ולבחון את השפעת מערכת החינוך על מגמות הבילוי ואולי להסיק מכך על כיוונים שאותם יש להרחיב ולפתח. אחריות הקהילה לנוער המנותק ומחויבות היחידה לקידום נוער לפעול בשותפות להעצמת הנוער המנותק בקהילתו, גובשו בצוות חשיבה המציג בנייר עמדה את התפיסה הקהילתית בעבודת קידום נוער. בחוברת שני מחקרים מעבודת השטח: מחקר על משאבי התמודדות של נוער מנותק ומחקר הערכה להתערבות טיפול מערכתית בגילאים צעירים. עוד בחוברת על קשיי הנוער המתבגר ועל תוכניות להתמודדות עם חלק מהקשיים.
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 7
 החוברת עוסקת בחלק מהדילמות והרעיונות של עבודה עם נוער עולה בסיכון מחבר העמים. נכללות בה שתי עבודות אחת, בתחום הארגוני - בדקה בצורה מרתקת את תפיסת האפקטיביות של עובדי קידום נוער מול גורמי אישיות, השכלה ואקלים ארגוני של יחידות לקידום נוער. השנייה, בתחום הטיפולי - בחנה ופיתחה כלים של טיפול באמצעות הומור בנוער מנותק. לצד עבודות אלו מובאים דיווחים על התנסויות מעניינות וחדשניות בתחומים של טיפול באמצעים לא מילוליים, טיפול באמנויות, טיפול בילדי גרושים, תוכנית חדשה להתמודדות עם אלימות בני נוער ותוכנית מרתקת ליזמות בתעשייה, אשר נוסתה במספר יחידות.
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 6
 שני נושאים מרכזיים בחוברת: א. נוער עולה בסיכון - תופעה שעליה התרענו בעבר, שעולה על סדר היום החברתי. אנו נדרשים לה בשני מאמרים: האחד נוגע לנוער האתיופי והשני עוסק במפעלי של"ח לנוער עולה בסיכון. ב. שימוש במחשב במרכזים המפצים - בעבר התייחסנו למחשב כמסייע במינהל. השנה הושם דגש על דרכי הסיוע לנערים עצמם - בלומדות העשרה ותוכניות לימוד ממוקדות מחשב. בחוברת מספר מאמרים בנושאים שעל סדר היום.
  
 מניתוק לשילוב - חוברת מס' 5
 במאמרים שבחוברת ניתן לראות בבירור את החיבור ההדוק בין התיאוריה והמעשה. אלה בולטים בייחוד בתיאור מחנות ההישרדות, בהצגת המקרים של יישום חוק חינוך חינם ובהפעלת תוכנית שק"ד. תופעת הנוער העולה בסיכון עומדת בראש סולם העדיפיות שלנו. המאמר שמדווח על המפגשים בין הנוער העולה והנוער הוותיק מהווה עדות מעניינת לכך. תהליך פיתוחה של התוכנה הדינמית לעובדי קידום נוער מצעיד אותנו לקראת עידן שבו יהנו היחידות מטכנולוגיה איכותית יותר ומקצועית יותר. מגוון המאמרים שמרכיבים חוברת זו מצביעים על אספקטים מסוימים מהנעשה בשדה.
  
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/03/2021  

עדכוני rss