education - חינוך אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

 
 
 
 
 
 
 
 המחלקה לקידום נוער - היל"ה
 
 

ארועים  במהלך השנה

קידום נוער בוחרים בשותפות יהודית - ערבית - סרטון

מסע אל הזהות -חדש - התקיים בתחילת מאי  2021 בהשתתפות בני ובנות נוער ישראלים בני העדה האתיופית מרחבי הארץ.

עם פרוץ משבר הקורונה, כשהובן כי השנה המסע לאתיופיה לא יוכל להתקיים הגתה ד"ר ווביט וורקו מנגיסטו  מסע מסוג אחר: שהתחיל במבשרת ציון והסתיים באנדרטה בהר הרצל. במהלכו נתקלו המשתתפים בקשיים שונים והתקיימו קבוצות שיח סביב המסע וסוגיית הזהות. 

יום זכרון לניספים בסודן -   יצויין בכ"ח באייר – ה-10  במאי 2021

חג הסיגד, יצויין השנה בכ'ט בחשוון ,   בקיום זום חגיגי של קידום נוער היל"ה עם הקייס סמאי אליאס

ברכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א

אודות המחלקה

 

קידום נוער- פורטל רשויות ובעלויות


המחלקה לקידום נוער - היל"ה פועלת כ"רשת ביטחון" שפורס משרד החינוך ברשויות המקומיות לטיפול בילדים ובבני נוער שנשרו ממסגרות החינוך הפורמאליות והמצויים בנשירה גלויה.


קידום נוער - היל"ה מהווה מסגרת חינוכית ייחודית מוכרת הפועלת לחינוך ולהשלמת השכלה של בני הנוער, מכוונת ליישום חוק לימוד חובה עד סיום 12 שנות לימוד ותעודת בגרות ומסייעת לבני הנוער במעבר לחיים בוגרים, פעילים ומועילים בחברה.


אוכלוסיית היעד

בני נוער מנותקים בגילאי 12-19 שנשרו ממערכת החינוך ואינם משובצים במסגרת חינוך פורמאלית כל שהיא. 
בני נוער בגילאי 12-20 אשר הוצאו מביתם בצו בית המשפט, ולומדים במסגרות ייחודיות כגון: בתי סוהר, בתי מעצר, מוסדות חסות הנוער, מרכזי חרום,
בני נוער בסיכון,  תלמידים אשר הופנו לקבלת סיוע ושירותים חינוכיים-טיפוליים ביחידות לקידום נוער שברשויות המקומיות.

 

עקרונות הליבה בתפיסת העבודה

מניתוק לשילוב - שילוב מחדש של ילדים ובני נוער מנותקים במערכות החינוך הפורמאליות.


השלמת השכלה - מימוש זכותם של בני נוער מנותקים להשלים את השכלתם לתעודות פורמאליות, לרבות בגרויות עיוניות וטכנולוגיות.


הכנת הנוער לעולם העבודה - הכנת הנוער לעולם התעסוקה העתידי כולל: פיתוח ראיית תעסוקה עתידית, הכשרות לעיסוקים, פיתוח מסוגלות תעסוקתית, הקניית מיומנויות וחוויית עבודה מוצלחת.


הכנת הנוער לשירות צבאי/אזרחי - הכנת הנוער לשירות צבאי או אזרחי תוך שילובו בתוכניות למעורבות חברתית והתנדבות בקהילה.


מנהיגות ותרומה לקהילה - חיזוק מעורבותם של בני הנוער בקהילה תוך שילובם בפעולות התנדבות ותרומה לקהילה.


הפחתת התנהגויות סיכון - חיזוק גורמי חוסן חיוביים בשילוב עם תכניות למניעת התנהגויות סיכון.


מניעת נשירה - סיוע לתלמידים בסכנת נשירה באמצעות  שירותי חינוך-טיפול האמונים על חזוק יכולת השתלבותם בבתי הספר.
 

דפוסי העבודה במסגרת המחלקה

פעילות המחלקה לקידום נוער-היל"ה מתבצעת במסגרת הקהילה ובמסגרות ייחודיות לנוער בסיכון.

א. בקהילה

היחידה לקידום נוער ברשויות המקומיות מהווה את מסגרת הפעולה למתן מעטפת השירותים לנוער מנותק ובסיכון גבוה, במספר רצפים: הרצף שבין נשירה גלויה לנשירה סמויה, הרצף שבין בית הספר לקהילה ורצף על פני שעות היממה.


היחידה לקידום נוער מהווה מסגרת קהילתית לנוער מנותק ולנוער בסיכון ומספקת שירותים הכוללים:


עובד חינוכי-טיפולי לקידום נוער: איש מקצוע לאיתור, ליצירת קשר ולבניית תכנית אישית מותאמת.


שירותי השלמת השכלה (היל"ה): מסלולי לימוד ייחודיים עם מורים מוסמכים לקראת תעודת 8-12 שנות לימוד ולקראת בחינות בגרות.


פעילות קבוצתית חינוכית-חברתית: תכניות העצמה, תכניות מניעה ותוכניות הכנה לחיים.

קורסים ומיומנויות מקצועיים: הכשרות למימוש הפוטנציאל האישי בתחומי עניין ומצויינות.


חממות: "מרחב" המאפשר הפניית תלמידים בסיכון למסגרת הפעולה של היחידה לקידום נוער לתקופה מוגבלת של תהליך התחזקות והתאוששות. התוכנית כוללת התערבות בתחום הטיפול, החינוך וההשכלה עד לשילוב מחדש בבית הספר הקולט (המקורי או החדש) או בתוכנית השכלה חלופית תואמת.

גשרים: פעילות המתקיימת בשיתוף פעולה בין בית הספר בו לומדים התלמידים בסיכון, לבין היחידה לקידום נוער, אשר מפעילה עובד מניעה ייעודי המבצע התערבות חינוכית-טיפולית במישור הפרטני, הקבוצתי, הקהילתי ובמשפחה תוך שמירה על רצף חינוכי.

ב. במסגרות ייחודיות לנוער בסיכון

הענקת שירותי חינוך והשכלה במסגרת תכנית היל"ה לילדים ובני נוער אשר הוצאו מביתם על פי חוק, ונמצאים במוסדות כגון: מוסדות חסות הנוער, בבתי כלא, בבתי מעצר ומוסדות ייחודיים של הרווחה.


מוסדות לימוד לנוער בסיכון (עם קוד מוסד): מסגרות לימוד עם קוד מוסד אשר מנוהלים בשותפות עם משרד הרווחה ומשרד הכלכלה. קידום נוער אחראי על מתן שירותי החינוך וההשכלה במוסדות אלו כגון: מלכישוע, מרכזי חירום ועוד.
 

תחומי הפעילות

חינוך-טיפול

ליווי אישי באמצעות קשר משמעותי של עובד חינוכי-טיפולי עם כל נער/ה מאוכלוסיית היעד. הענקת שירותים חינוכיים טיפוליים (פרטניים וקבוצתיים) לגיבוש תפיסת העתיד ולמימוש הפוטנציאל בתחומי התעסוקה, השירות הצבאי, המעורבות והתנדבות בקהילה ומניעת התנהגויות סיכון. בנוסף, ניתנים שירותים חינוכיים-טיפוליים להשתלבות במערכת החינוך, לחיזוק הקשר עם ההורים ולהשתלבות חברתית בקהילה.


השלמת השכלה

מערך לימודי המתבצע במסגרת תכנית היל"ה באמצעות בניית תכנית לימודים אישית לכל נער או נערה, תוך בחינת היכולות והקשיים. מיקוד במסלולי לימוד מאתגרים ומשמעותיים ושימוש בדרכי הוראה מגוונות, בהתאמה ליכולות בני הנוער תוך שמירה על גמישות של מקום וזמן. תכניות הלימודים מיועדות לשילוב מחדש בבתי ספר או להשלמת השכלה לתעודה פורמלית. תכנית היל"ה מציעה מגוון מסלולי לימוד כגון: מסלול שילוב בבתי ספר (חממות וגשרים), מסלול להקניית קריאה וכתיבה (זריחות), מסלולי לימודים לרכישת תעודה של 8-12 שנות לימוד, מסלול לבגרות ומסלול תעודה טכנולוגית-מקצועית.


במוסדות הייחודיים

 הענקת שירותי השכלה, הכנה לעולם התעסוקה (הכשרה למקצוע) לבני נוער הנמצאים במוסדות חסות הנוער, בתי כלא ומעצר, ומוסדות גמילה. 
 

ממשקי עבודה עם התחומים ותוכניות האגף


השירותים לבני נוער בקידום נוער ניתנים במספר רצפים:


רצף הגילאים - התאמה לקבוצת הגיל ולמעברים בין הגילאים.
רצף המסגרות - שירותים שניתנים בתוך בית הספר/המוסד החינוכי ומעטפת לשירותים בקהילה.
רצף היממה - התייחסות לצרכים מבוקר ועד לילה בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
 

ממשק קידום נוער עם קציני ביקור סדיר

קציני ביקור סדיר מהווים את הבסיס לאיתור בני נוער בסיכון ולהשמתם בשירותי קידום נוער-  היל"ה. לכל מועמד לקבלת שירותי השכלה בתכנית היל"ה נערכת בחינת זכאות הכוללת בדיקה שהתלמיד אינו משובץ במסגרת לימודים כל שהיא. בנוסף, קציני הביקור הסדיר מהווים חוליה מרכזית בשילוב מחדש בבתי הספר של בני נוער מנותקים שמטופלים בקידום נוער. העבודה המשותפת עם קציני הביקור הסדיר מצליחה להרחיב את מעגל השירותים הניתנים לנוער בסיכון כולל בפעילויות מניעה, בוועדות החלטה, בליווי בני הנוער בתהליכים, בקשר עם ההורים ועוד. מספר הולך וגדל של רשויות מקומיות מחבר את שני השירותים תחת ניהול משותף.


ממשק קידום נוער עם תחום הקהילה

שירותי תחום הקהילה באגף כוללים מגוון תכניות לילדים ובני נוער בסיכון כגון: מועדוניות, התוכנית הלאומית, תכניות רווחה חינוכית, פעולות תרבות ועוד. תכניות אלו מעצימות ותומכות בחיזוק חוסנם של ילדים ונוער בסיכון ומותאמות לצרכיהם. שיתוף פעולה בין קידום נוער לתחום הקהילה באגף, מאפשר הרחבה של המענים והתוכניות הניתנים לנוער מנותק בקידום נוער.
 

ממשק קידום נוער עם תחום המניעה בבתי ספר

התחום הבית ספרי באגף כולל מגוון גדול של תכניות לחיזוק וקידום תלמידים במצבי סיכון שונים. התחום כולל תכניות כגון: כיתות מב"ר, כיתות אתגר, כיתות אומץ, תכניות למניעת נשירה, תלם ועוד.
קידום נוער משקיע מאמץ עיקרי במתן שירותים לנוער מנותק. יחד עם זאת פותחו בקידום נוער תכניות בממשק בית ספרי למניעת נשירתם של תלמידים בסיכון כגון: "גשרים", "חממות", "עוצמה" ועוד. כל פעילות או תכנית מניעה שפועלת בקידום נוער נעשית בתיאום עם הצוות הבית ספרי ועל פי בקשתו. התוכניות פועלות בתפר שבין מניעת הנשירה של התלמידים לבין שילובם מחדש בבתי הספר.
מתקיים דיאלוג שמטרתו לתאם ולחבר בין התחומים בשני נושאים: דרישות ההיבחנות של תלמידים בכיתות האתגר/מ"בר ותכנית היל"ה ופיתוח מקצועי של מורים לילדים ונוער בסיכון.
 

מערך התמיכה הארגוני - היחידה לקידום נוער ברשות המקומית

היחידה היא המסגרת הארגונית התומכת בביצוע ובהפקת התוכניות החינוכיות והטיפוליות ברמה האישית, הקבוצתית, המשפחתית והקהילתית. היחידה הינה חלק מתוך המערך החינוכי של הרשות המקומית. מיקום זה הוא פועל יוצא של ראייה מערכתית כוללת של הנוער המנותק כחלק מכלל בני הנוער ביישוב מתוך תפיסה של שילוב ואינטגרציה. מיקום זה בתוך מערך החינוך העירוני מאפשר עבודה על פני רצף טיפולי בנוער במצבי תפקוד שונים ותוך ניצול ואיגום משאבים חינוכיים-טיפוליים המופנים לבני הנוער לרבות הנוער המנותק.

 שירותי היחידה לקידום נוער כוללים:

  • מערך חינוכי-טיפולי של עובדי קידום נוער* מיומנים.
  • מערך חינוכי-השכלתי של מורים מקצועיים העוסקים בהשלמת השכלה, ובהכשרה.
  • מערך חינוכי-חברתי האחראי להפעלת תוכניות מניעה, כישורי חיים, פנאי ותרבות.

 

במסגרת שירותים אלו מופעל מגוון רחב של תכניות ברמת הפרט, הקבוצה, המשפחה והקהילה. שירותים אלו מופעלים על פי רוב בזיקה למסגרות או לארגונים נוספים הפועלים ברשות המקומית. היחידה לקידום נוער פועלת על פי גישת ההתערבות הרב-תחומית והרב-מימדית The Multisystem Intervention Approach . על פי גישה זו היחידה לקידום נוער מהווה כתובת לנער ולנערה בנוגע למכלול הבעיות והצרכים המטרידים אותם. היחידה מספקת מענים ופתרונות ישירים  לחלק מהבעיות. לבעיות שאין בידה פתרון ישיר היא מפנה את הנער/ה אל השירותים האחרים בקהילה או מחוצה לה האמונים על מתן הפתרון ומתווכת ביניהם.


כיום מופעל השירות ב- 150 רשויות מקומיות ברחבי הארץ וב-45 מסגרות חסות: פנימיות, מוסדות גמילה, בתי כלא ובתי מעצר. השירות ניתן על ידי למעלה מ - 750 עובדים חינוכיים-טיפוליים המגיעים מתחומים שונים של מדעי ההתנהגות (עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, חינוך, סוציולוגיה ובשנים האחרונות גם בוגרי קידום נוער). ועל ידי כ-1500 מורים בשעות אפקטיביות.

 

* עובד קידום נוער - תפקיד זה, המוכר באירופה כעובד "חינוכי-סוציאלי" (או חינוכי-חברתי), מושתת על תחומי ידע המצויים בשילוב של מספר דיסציפלינות מדעיות מתחומי הטיפול והחינוך כגון: עבודה סוציאלית, יעוץ חינוכי, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה. כיום ניתן ללמוד מקצוע זה - "קידום נוער" - במספר מכללות לתואר ראשון.


 

תכנית היל"ה

אודות התוכנית


תכנית היל"ה (השכלת יסוד ולימודי השלמה) פועלת במסגרת המחלקה קידום נוער במשרד החינוך ומופעלת על ידי גוף פדגוגי הנבחר במסגרת זכיין חיצוני. התכנית פועלת ברחבי הארץ במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות ובמוסדות חסות הנוער.


התכנית מיועדת להשלמת השכלה לבני נוער אשר מסיבות שונות מצויים מחוץ למסגרת החינוך הפורמלית, לצורך השלמת השכלתם.


ביסודה של תכנית היל"ה מונחת השקפת עולם הרואה בהשכלה כלי למוביליות חברתית ואמצעי לשילוב נורמטיבי בחברה הישראלית.

מתוך ראיה זו נבנו במסגרת התכנית מספר מסלולי לימוד להשלמת תעודה:

  • מסלול לקראת קבלת תעודה ל-8 שנות לימוד
  • מסלול לקראת קבלת תעודה ל-9 שעות לימוד
  • מסלול לקראת קבלת תעודה ל-10 שנות לימוד
  • מסלול לקראת תעודת 12 שנות לימוד.
  • מסלול בגרות


התכנית מקיפה כיום כ-6000 לומדים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/05/2021  

עדכוני rss