education - חינוך אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

 
 
 
 
 
 
 
תכנית היל"ה
 

ברכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א

מוקירים תודה לכל מי שלקח/ה חלק במאבקינו הצודק לפתיחה, כמתוכנן, של תוכנית היל"ה בשנת הלימודים תשפ"א  - מכתב תודה

 

רקע


תכנית היל"ה פועלת במסגרת אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון במינהל הפדגוגי במשרד החינוך ומופעלת על ידי החברה למתנסים ברחבי הארץ. התכנית פועלת ברחבי הארץ במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות ובמוסדות חסות הנוער.


התכנית מופעלת כיום במאה חמישים ואחת רשויות מקומיות ובארבעים וחמישה מוסדות חסות הנוער, בתי כלא ובתי מעצר. לומדים בה למעלה מ-7,000 בני נוער. התכנית פועלת כיום במגזרי האוכלוסייה השונים כולל: נוער ותיק, נוער עולה דגש על יוצאי חבר המדינות ויוצאי אתיופיה, נוער מהמגזר הערבי הדרוזי והבדואי, ונוער מהמגזר החרדי.

התכנית הוקמה בעקבות הצורך במתן מענה ייחודי לנוער שנשר מהמסגרות הפורמליות מסיבות שונות וקיים צורך לשלבו, ולאור הניסיון שהצטבר בפיתוח שירותי חינוך טיפול והשכלה לנוער מנותק, החליטה ועדה משותפת של משרד החינוך ומשרד האוצר, בשנת 1992 לפרסם את התכנית לראשונה.


כיום, מהווה התוכנית מסגרת חינוכית ייחודית מוכרת לצורכי הקניית השכלה, כחלק ממענה הכולל של משרד החינוך, הרשויות המקומיות ורשת עתיד. ובבסיסה העיקרון של הקניית יכולות והשלמת פערים לנערות/נערים על מנת לחזק השתלבות חברתית ותעסוקתית עתידית.


קהילת מורי תכנית היל"ה הינה קהילה מקצועית המתמחה בחינוך והוראת בני נוער בסיכון ובנשירה. במסגרת התכנית עובדים כ- 1300 מורים העומדים בדרישות ההשכלה הפורמליות של משרד החינוך.

 

 

רציונל התכנית


ייחודה הפדגוגי–ארגוני של התוכנית הוא באפשרות לבנות מסגרת חניכה פרטנית וקבוצתית לאור הכרות מעמיקה.
בניית מסלול השכלה מדורג ומותאם למצבם ויכולתם של הנערים, הכולל גם טיפול בחסמים האישיים של הנער/ה ותוך מתן גמישות בתהליך על מנת לממש הפוטנציאל האישי.


המסגרת מורכבת ממספר תחומי פעילות המהווים את "הסל החינוכי-טיפולי" המוצע לנערות ונערים המצויים מחוץ למסגרת חינוכית פורמאלית. השירותים כוללים: טיפול וליווי אישי של עובד לקידום נוער, מסגרות לימודיות להשלמת השכלה, פעילויות קבוצתיות, חברתיות, חינוכיות והקניית מיומנויות מקצועיות-תעסוקתיות למימוש הפוטנציאל האישי.


הסל החינוכי-טיפולי מוענק בצורה הדרגתית ובהתאמה מלאה לצרכיו ולקצב ההתקדמות של הנער/ה. במקרים מיוחדים נדרשת התאמת כוח אדם ותוכניות לאוכלוסיות שונות (ביניהם התאמה שפתית או תרבותית) כגון : עולים חדשים, מגזר ערבי, מגזר בדואי, מגזר דרוזי, נוער חרדי.

 

התכנית מורכבת מ-4 תחומי פעילות בסיסיים הכוללים


1. לימודים להשלמת השכלה לחניכים ברמה פרטנית וקבוצתית, ממסלולי 8 שנ"ל ועד בגרות, וכן הצעה למסלולי לימוד מקצועיים המשלבים הסמכה וקרדיטציה.
2. פעילות חינוכית, חברתית וערכית לחניכים ברמה פרטנית, קבוצתית ויישובית.
3. טיפול וליווי חניכים ע"י עובד לקידום נוער.
4. הקניית מיומנויות יסוד לצורך פיתוח אישי בתחומי: תעסוקה, השתלבות חברתית, התנדבות והכנה לצה"ל.

 


ייחודיות התכנית


1. החליפה האישית: 'מעטפת תמיכה' חינוכית -טיפולית ע"י עובד חינוכי טיפולי אישי בתחומים חברתיים, רגשיים, משפחתיים וקהילתיים.
2. גמישות בזמן: קליטה ושילוב תלמידים לאורך 365 יום בשנה (למידה במהלך חופשות).
3. גמישות במקום: למידה במרכזי השכלה רשותיים בכל רחבי הארץ. מקום הלמידה משתנה בהתאם לצורכי הלומדים (צרכים דינאמיים ומשתנים תוך מעבר בין מרכזי למידה).
4. גמישות פדגוגית: מסלולי לימוד ותכניות לימוד אישיות מותאמות ומשתנות לאורך שנת הלימודים.

 

לאמנת השירות של תחום קידום הנוער ותכנית היל"ה - לחצו כאן


מתוך ראיה זו נבנו במסגרת התכנית מספר מסלולי לימוד להשלמת תעודה:


•מסלול לקראת קבלת תעודה ל-8 שנות לימוד
•מסלול לקראת קבלת תעודה ל-9 שעות לימוד
•מסלול לקראת קבלת תעודה ל-10 שנות לימוד
•מסלול לקראת תעודת גמר תיכונית בשיתוף האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך.
•מסלול בגרות

 

 

תחום חינוך טיפול עולם הידע המקצועי

עבודה עם נוער בסיכון

תקשורת טיפולית עם מתבגרים

"לא נוטשים": מודל דינמי להכשרת מורים לעבודה עם תלמידים בסיכון והדרה חברתית במסגרת בית הספר / ד"ר מיכל ראזר

 

נשירה וניתוק

"נוכחים נפקדים": גיליון הד החינוך (2010) בנושא צעירים בסיכון

הנשירה הסמויה בישראל: מכון ברוקדייל (2014)

 

הכשרה ופרופסיה

הכשרה לתפקיד וחניכה של עובדים בקידום נוער - נח גרינבוים

 

כלים ושיטות טיפול

חוסן

 

בנימה אישית

 

 

קישורים לאתרים

 

אשלים - ג'וינט ישראל

על"ם

פסיכולוגיה עברית

הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול

אור ירוק

עמותת אפשר

בטיפולנט

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/06/2021  

עדכוני rss