education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 על המחלקה למיומנויות יסוד
 

המחלקה למיומנויות יסוד מתמקדת בתהליכי ההטמעה של תכניות הלימוד בתחומי הדעת השונים בחינוך היסודי.
לאור מרכזיותו של החינוך הלשוני (הוראת שפת אם עברית) בבית-הספר היסודי, המהווה את היסודות והתשתית לשליטה במיומנויות יסוד, מוקדש עיקר עיסוקה של המחלקה לתחום זה. 

הפעילות המרכזית של המחלקה כוללת: 
הדרכה - גיוס, הכשרה וליווי מערך ההדרכה במחוזות.
כלים להשבחת הדידקטיקה בכיתות - פיתוח מסמכים וכלים לקידום תהליכי ההוראה והלמידה כגון: תכניות הוראה, כלי להתבוננות בשיעורי עברית.
חומרי הוראה - פיתוח מודלים, כלים ויחידות הוראה.
פיתוח מקצועי - פיתוח מתווים למסגרות הפיתוח המקצועי, קיום ימי עיון ארציים למובילי התחום.
הערכה - פיתוח מגוון כלים להערכת ידע התלמידים.
הגדרת תפקיד רכז עברית- חינוך לשוני בבית הספר היסודי

.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/06/2017