education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
היחידה לסביבות למידה
 

הסביבה הלימודית בבית הספר היסודי מהווה תשתית חשובה להתרחשות תהליכי הוראה ולמידה.
סביבה עשירה במקורות מידע ובאמצעים וכלים לעיבוד המידע מאפשרת למורים להתנסות בדרכי הוראה מגוונות ומותאמות ללומדים השונים. כמו-כן, היא מזמנת לתלמידים הזדמנויות למידה מעניינות ומאתגרות. היא מחייבת התפתחותם של מיומנויות וכישורים המתאימים למחשב ולאינטרנט.


היחידה לסביבות למידה חדשניות מגבשת המלצות למערכת לגבי היעדים המצופים מן התלמיד ומפעילה מספר תכניות ניסוי ופיתוח במטרה לעמת בין תיאוריה למעשה, לבחון את השינויים הנדרשים ולסייע בידי בתי הספר לבצע אותם.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2013