education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תוכנית המיחשוב בישראל בחינוך היסודי
 

תוכנית מחשוב בתי הספר במדינת ישראל החלה להתבצע בעקבות דו"ח ועדת הררי לקידום המדע והטכנולוגיה.


התוכנית החלה תוך מתן עדיפות לאזורי מצוקה ולחטיבות ביניים. בהמשך מוחשבו בתי הספר היסודיים


בתי הספר התמחשבו ביחס של מחשב אחד לכל 10 תלמידים.  שלושה גופים  מעורבים ביישום התוכנית: משרד החינוך (השתלמויות והדרכה), מפעל הפיס (רכישת המחשבים) והרשויות המקומיות (תשתיות). תוכנית זו מיחשבה  1458 בתי ספר יסודיים בין השנים 1994-2000. ההתמחשבות נעשתה על בסיס אחיד לכל תלמידי בתיה"ס: ביה"ס היסודי, חטיבות הביניים  והעל יסודי. עקב קשיי שידרוג, בתי ספר שמוחשבו בשנים הראשונות, כמעט ואינם יכולים להשתמש במחשבים שהתיישנו.


לבתי הספר מוצעת תשתית התקשרות לאינטרנט במחירים מוזלים הכוללת התקנה ומקום אחסון לאתרים וחומרי למידה . לבתי הספר מוצגות אופציות שונות של התחברות כשהעלות כולה נופלת על ביה"ס.


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/02/2013