education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
היום הלאומי לגלישה בטוחה
 

לקראת היום הלאומי לגלישה בטוחה מובאת בזאת מצגת המתמקדת בתפקידו של בית הספר בהתייחס להשפעת הטכנולוגיה הדיגיטאלית על ההיבטים הבין אישיים והתוך אישיים של הילדים ומאירה נקודות לחשיבה, לדיון ולעשייה בהתייחס למרחב הדיגיטאלי.

 

 הדרך אל מרחב בטוח באינטרנט

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2013