education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פעילויות לגלישה בטוחה באינטרנט
 

זכויות יוצרים

שלי או לא שלי
הפעילות עוסקת בשאלה המוסרית של העתקת עבודות מהאינטרנט הפעילות מיועדת לכיתות ד' – ו'.

חוק זכויות יוצרים והשלכותיו
הפעילות עוסקת בהכרת חוק זכויות יוצרים ומיועדת לכיתות ד' – ו'. אינה מחייבת עבודה עם מחשב.

ניהול שיח נבון ברשת

משוחחים בצ'אט עם חברים
הפעילות עוסקת בזיהוי היגדים הגורמים לאי נוחות ומבוכה ויכולים להוות סכנה בעת שימוש בצ'אט. הפעילות מיועדת לכיתות ג' – ו'.

אמצעי התקשורת באינטרנט – יתרונות וחסרונות
הפעילות עוסקת בהכרות עם אמצעי התקשורת השונים, ההבדלים ביניהם והיכולת שלהם ככלים בלתי אמצעיים להבעת רגשות ולהעברת מסרים, על היתרונות ועל החסרונות בכלים אילו. הפעילות מיועדת לכיתות ד' – ו'.

הבריון של הכיתה עובר לצ'אט
הפעילות עוסקת בהעלאת המודעות לסכנות הטמונות בכתיבה בצ'אט ובדרכים להתמודדות עימן. הפעילות מיועדת לכיתות ד' – ו' ואינה מחייבת עבודה עם מחשב.

תקשורת בין אישית
הפעילות עוסקת בשיח המתנהל בקבוצת דיון ומעלה את המודעות לכללי התנהגות הולמים בסביבה זו. הפעילות מיועדת לכיתות ד' – ו' ואינה מחייבת עבודה עם מחשב.

סכנות בסביבות שונות
הפעילות עוסקת בהעלאת מודעות הלומדים לכללי התנהגות הולמים בסביבה המתוקשבת.

שמירה על פרטיות ברשת


מילוי שאלונים ברשת האינטרנט – מה מותר ומה אסור
הפעילות עוסקת בהכרת תבניות של טפסים שונים המופיעים באינטרנט ובבעיה של מסירת פרטים אישיים בטפסים. הפעילות מיועדת לכיתות א' – ג'.

מסירת מידע מזהה ברשת האינטרנט – כן או לא?
הפעילות עוסקת בהגנת הפרטיות ברשת ומעלה למודעות התלמידים את הזהירות הנדרשת בעת מסירת פרטים אישיים. הפעילות מיועדת לכיתות ד' – ו'.

צרכנות נבונה


מודעות לניהול נבון של זמן העבודה בסביבה הממוחשבת
הפעילות עוסקת בהעלאת המודעות להרגלי עבודה בסביבה מתוקשבת והצעות לניהול זמן נבון בסביבה זו. . הפעילות מיועדת לכיתות ד' – ו'.

שמירה על הרכוש המשותף

שמירה על הרכוש המשותף

 הפעילות עוסקת בפיתוח כללי התנהגות לצעירים בעבודה עם מחשב ובשמירה על קבצים משותפים של ילדי הכיתה. הפעילות מיועדת לכיתות א' – ב'

שומרים על רכוש הכלל
הפעילות עוסקת בהעלאת המודעות לשותות ולשיתופיות בעבודה בסביבה ממוחשבת. הפעילות מיועדת לכיתות ד' – ו'

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2013