education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
"מפגשים מלב אל לב" בבתי-הספר היסודיים
 
 

 

 

 

מחנך וקבוצת תלמידים מקיימים שיח רגשי, חברתי וערכי

 

תכנית "מפגשים מלב אל לב" הינה תכנית חברתית-ערכית המיועדת למחנכי כיתות א'-ו'.

התכנית שפותחה על ידי המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי נכתבה בזיקה לתכנית "מפתח הל"ב לשעת חינוך" והיא נועדה לסייע למחנכים בניהול מפגשים בינם לבין קבוצת תלמידים קטנה (המונה עד 5 תלמידים) בהם ישוחחו על אודות נושאים הרלוונטיים לעולמם של התלמידים.

המהלכים הנכללים בתכנית מדגימים מודל מובנה לניהול שיח רגשי, חברתי וערכי המאפשר להעמיק את ההיכרות בין המחנך לתלמידים ובינם לבין עצמם, לטפח את הלכידות החברתית ולהעצים את הפרט והקבוצה.

בערכה הנכללת בתכנית מוצעות:

  1. כרטיסיות שולחניות למורה ולתלמידים המפרטות את מהלכם של 42 "מפגשים מלב אל לב" סביב מגוון נקודות מוצא לשיח.
  2. 3 ערכות קלפים: 72 קלפי איורים, 72 קלפי מילים, 72 קלפי משפטים

 

 

"מפגשים מלב אל לב":

א. הצגת התוכנית באמצעות מצגת
ב. קווים מנחים להצגת התכנית
ג. הזדמנויות וקשיים בשיח מחנך - קבוצה קטנה
ד. מד "מפגשים מלב אל לב" - כלי להערכת הנחיית השיח
ה. "כרטיסיות שולחניות מפגשים מלב אל לב" - גרסה בעברית
ו. "כרטיסיות שולחניות מפגשים מלב אל לב" - גרסה בערבית
ז. ערכת קלפים "מפגשים מלב אל לב" (ערכה בעברית וערכה בערבית)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/02/2013