education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
"מפתח הל"ב - לשעת חינוך" בחודש אדר
הערך המרכז: נתינה
 

     

זרקור על אודות נתינה 

נתינה הינה מערכי היסוד בחברה המכירה בתרומתן של הסולידאריות והערבות ההדדית ללכידות חבריה ולביסוס יסודותיה.

חברה ערכית הדוגלת בנתינה לזולת ולסביבה מעודדת את חבריה לגלות אכפתיות וערנות לסובב; להושיט יד לאחר ולפעול למימוש צרכיו ולקידום רווחתו.

בטיפוח ערך הנתינה חשוב להתמקד בהיבטים החברתיים-ערכיים ובביטויי ההתנהגות הבאים:

מוען/נמען בנתינה: פרט המעניק לפרט, פרט לקבוצה, פרט לסביבה, קבוצה לפרט, קבוצה לקבוצה, קבוצה לסביבה.

סוגי נתינה: נתינה מוחשית, מופשטת, מילולית ובלתי מילולית המתבצעות באופן ישיר או עקיף.

שיקולי הדעת בנתינה: נתינה מושכלת המתחשבת בצרכים, ברגשות, ביכולות, במגבלות/אילוצים של המוען/נים והנמען/נים.

השפעות הנתינה: נתינה המשפיעה על המוען/נים, על הנמען/נים ועל הסביבה הפיזית והאנושית בהיבטים רגשיים, חברתיים וקוגניטיביים.

 

דוגמאות יישומיות לדיון ולהפעלה בכיתות בחודש אדר:

 

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה א' בזיקה לערך "הנתינה":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ב' בזיקה לערך "הנתינה":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ג' בזיקה לערך "הנתינה":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ד' בזיקה לערך "הנתינה":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ה' בזיקה לערך "הנתינה":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ו' בזיקה לערך "הנתינה":

 

מעגל החיים הקהילתי

 

טקסטים להעשרת הלמידה וההתנסות בדגש על ערך "הנתינה":

 פתגמים מעוצבים בזיקה לערך הנתינה

 מבחר פתגמים ומדרשים בזיקה לנושאים נתינה, ערבות הדדית, התנדבות,
מתנות אביונים, תחפושת, שמחה ומנהיגות

 יצירות ספרותיות מהמקראות בזיקה לערך "הנתינה"

 טקסטים בזיקה לערך "הנתינה" המבוססים על המקורות היהודיים

 טקסטים לעיון ולהעשרה בזיקה לערך "הנתינה"

 שירים להשמעה בזיקה לערך "הנתינה"

 

"חדרי מורים לומדים ומתנסים" בדגש על ההיבטים המרכזיים בערך "הנתינה":

 סדנה "לתת מכל הלב"

 

חדר מורים מְשַׂחֵק בזיקה לערכי "מפתח הל"ב - "לתת, לקבל ומה שביניהם":

 מהלך המשחק

 נספח א' - "כרטיסיות נתינה"

 נספח ב' - כרטיסי "מילים היוצאות מהלב"

 נספח ג' – פאזל שחלקיו יוצרים פתגם הקשור לנתינה

 נספח ד' - "מזוודת הנתינה"

 נספח ה' – מודל הל"ב לטיפוח הנתינה

 

לומדים ומתנסים ביישום ערכי מפתח הל"ב בדגש על "נתינה":

תמונות מתעדות


קול קורא לפרויקט יום הניקיון הלאומי פותחים את הלב לסביבה בשנה"ל תשע"ט


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/02/2019