education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
"מפתח הל"ב - לשעת חינוך" בחודש תמוז הערך המרכז: "ביטחון ובטיחות"
 

זרקור על אודות ביטחון ובטיחות

 

מאסלו טען כי התנהגותו של האדם משחר ילדותו מוּנעת משאיפתו לספק צרכים קיומיים הנחוצים לו לשמירה על בריאותו הפיזית והנפשית.
צרכים אלה הוגדרו ב"פירמידת הצרכים" שבבסיסה נמצאים צרכים יסודיים הקשורים לקיומו הפיזי של האדם, וככל שמתקדמים לשלבים עליונים יותר, הופכים הצרכים לרוחניים.
צורכי הביטחון הפיזי הממוקמים ברמה השנייה של הפירמידה מתייחסים, בין היתר, לצורך של האדם לחיות ולפעול בסביבה בטוחה ובטיחותית כשהוא חופשי מאיומים בפגיעה.
האדם השואף לספק את צורכי הביטחון הפיזי, פועל לאיתור סביבות בטיחותיות
שיעניקו לו תחושת ביטחון ומוגנות, והוא מאמץ התנהגויות שיבטיחו את שלימות גופו ובריאותו הפיזית.
לאחר שניתן מענה לצרכים אלה, מתפנה האדם לסיפוק צרכיו החברתיים והרוחניים התופסים מקום גבוה יותר בפירמידה כדוגמת: הצורך להיות חלק מקבוצה, אהוב, מקובל, שייך, מוערך, מכובד והצורך לממש את הפוטנציאל הגלום בו. 
בכוחה של החברה לספק לאדם קבוצת השתייכות במסגרתה יימצא המענה לצרכיו החברתיים והרגשיים.


 

 

 

 

דוגמאות יישומיות לדיון ולפעילות בכיתות בחודש תמוז:

 

 המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה א' בזיקה ל"ביטחון ובטיחות":

 

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ב' בזיקה ל"ביטחון ובטיחות":

 

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ג' בזיקה ל"ביטחון ובטיחות":

 

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ד' בזיקה ל"ביטחון ובטיחות":

 

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ה' בזיקה ל"ביטחון ובטיחות":

 

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ו' בזיקה ל"ביטחון ובטיחות":

 

 

מעגל החיים הקהילתי

 

 רעיונות לפעילויות קהילתיות בראי חודש תמוז

 מפתח הל"ב גם במשפחה בדגש על "ביטחון ובטיחות"

 

 

טקסטים להעשרת הלמידה וההתנסות בדגש על "ביטחון ובטיחות":

 

 פתגמים מעוצבים בזיקה ל"ביטחון ובטיחות"

 מבחר פתגמים ומדרשים בזיקה לנושאים בטחון ובטיחות, פרידה, י"ז בתמוז
 יצירות ספרותיות מהמקראות בזיקה ל"ביטחון ובטיחות"

 טקסטים בזיקה ל"ביטחון ובטיחות" המבוססים על המקורות יהודיים

 טקסטים לעיון ולהעשרה בזיקה ל"ביטחון ובטיחות"

 שירים להשמעה בזיקה ל"ביטחון ובטיחות"

 

 

"חדרי מורים לומדים ומתנסים" בדגש על ההיבטים המרכזיים ב"ביטחון ובטיחות":

 

 "סוגרים שנה" - התמודדות במצבי סיום, מעבר ופרידה

 

לומדים ומתנסים ביישום ערכי מפתח הל"ב בדגש על "ביטחון ובטיחות":

 

תמונות מתעדות

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/10/2016