education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
רכז לחינוך לחיים בחברה בבית-הספר היסודי
 

תפיסת תפקיד הרכז לחינוך לחיים בחברה

פורסמה הגדרה מחודשת של תפקיד הרכז לחינוך חברתי ערכי (תקציר משימות מרכזיות).
בהתאם להגדרה זו על מנהלי בתי-הספר לבחור לתפקיד הרכז החברתי ערכי, מורה בעל ידע עדכני בנושא הליבה החברתית ערכית והדרכים ליישומה בראייה בית ספרית כוללת.
הרכז החברתי ערכי נדרש ליזום ולהוביל מהלכים פדגוגיים וחינוכיים ליישום התפיסה: "הערך כציר מארגן" בכלל העשייה החינוכית-ערכית (בשעת חינוך – מפתח הל"ב, בהוראת תחומי הדעת, בתכנית "בשבילי הזיכרון", בהנהגות תלמידים והורים, בהפסקות, בימי שיא, בשיתוף הקהילה ועוד).
הרכז נדרש להתעדכן ביעדי משרד החינוך בתחום ולוודא את יישומם כחלק מהתכנית הבית ספרית המותאמת לליבה ולערכי מפתח הל"ב.


 

 לעיון בתיאורהתפקיד

 

  לעיון במשימות המרכזיות – תקציר מעודכן

 

 

תהליך התמקצעות - רכזים חברתיים מומחים לחינוך לחיים בחברה

הרכז החברתי ערכי נדרש להיות בעל תעודת רכז המעידה שהשלים בהצלחה 90 ש"ש לימודי הכשרה בתחום.
מסלולים לפיתוח מקצועי:
1. לימודי תעודת רכז חברתי ערכי - סה"כ 90 ש"ש – מיועד לרכזים שאינם בעלי תעודת רכז
2. לימודי המשך (קורס רענון) – 30 ש"ש אחת לשלוש שנים לפחות – מיועד לרכזים בעלי תעודת רכז
3. ימי עיון מחוזיים (מוכרים לצבירת שעות ללימודי תעודה)
4. השתלמויות ארציות של האגף לחינוך יסודי (מוכרים לצבירת שעות ללימודי תעודה)

עד לשנת הלימודים תש"פ יפעל בכל בית ספר יסודי רכז מומחה בעל תעודה הזכאי לקבלת 6% גמול ריכוז בתחום.

 

 

  

 מינוי רכזים חברתיים - תשפ"א

 

 

לימודי תעודת רכז מטעם האגף לחינוך יסודי מתקיימים בכל שנה במרכזי הפסג"ה במחוזות בהובלת המנחה המחוזית לחינוך חברתי ערכי:

 

 

מנחות מחוזיות לחינוך חברתי ערכי – פרטי התקשרות:

 

 

מחוז

מגזר

מנחה מחוזית

נייד

דוא"ל

חיפה

ממלכתי

מעין שושנה

0523408589

mayan.shoshana@gmail.com

תל אביב

ממלכתי

יפעת ליצקי

0503045197

ifatlizki1@gmail.com

דרום

ממלכתי

רחל אוחנה

0505993301

rachelo6217@gmail.com

מנח"י

ממלכתי

נורית אבידן

0507503603

nuritavidan100@gmail.com

צפון

ממלכתי

איריס אלפסי

0504241251

irisalfasi@gmail.com

ירושלים

ממלכתי

נעמה שטרית

0548088499

naamashetrit@gmail.com

מרכז

ממלכתי

אפרת קלייטמן

0505785662

efratkleitman@gmail.com

חיפה

חמ"ד

טלי שניר

0525802469

tmsnir@gmail.com

תל אביב

חמ"ד

איילת דוידזון

0528272724

davayelet@gmail.com

דרום

חמ"ד

בת אל גור

0525425285

batelgore1@gmail.com

מנח"י + ארצי

חמ"ד

חגית לזר

0523114415

hagitlaza@gmail.com

צפון

חמ"ד

שרון ועקנין

0503312140

vaknin35@gmail.com

ירושלים

חמ"ד

רות הופמן

0526884420

ruthofman@gmail.com

מרכז

חמ"ד

חגית גלעם

0525735111

Hagitgalam@gmail.com

צפון

ערבי

נארימאן חליליה

0506280364

teacher.nareman@gmail.com

צפון

בדואי

סאלח סואעד

0505644733

S_saleh1@walla.com

חיפה

ערבי

אקבאל קוסיני ‏

0544980929

iqbalqussini@gmail.com

מרכז + ארצי

ערבי

כראמה עיראקי

0505251554

krama.779@gmail.com

דרום

ערבי בדואי

אנסאף אלקרינאוי

0525991189

ansaf85@gmail.com

ארצי

דרוזי

אנעאם מרעי

0506280334

enaamme@EDUCATION.GOV.IL

ארצי

מחוז חרדי

אהובה רענן

0506202977

Raanan20@etrog.net.il

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורית צאירי, ממונה על החינוך החברתי ערכי, המחלקה לחינוך לחיים בחברה, באגף א לחינוך יסודי
veredsi@education.gov.il


רחוב  דבורה הנביאה 2, בניין לב רם, ירושלים 91911 

טלפון: 5603283/4 – 02

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2020