education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
שיתוף ההורים בלמידה ובהתנסות החברתית-ערכית
 

 

מתוך הכרה בתרומתה של שותפות ההורים מדגישה התפיסה החברתית ערכית המיושמת

בחינוך היסודי את מקומם של ההורים בתהליכים חינוכיים-חברתיים-ערכיים המתרחשים בכיתה ובבית-הספר.

עלוני "מפתח הל"ב גם במשפחה" הנכללים בתכנית "מפתח הל"ב" עשויים לסייע לבית-הספר בשיתוף ההורים בלמידה ובהתנסות החברתית ערכית בדגש על ערכי "מפתח הל"ב".

העלונים המיועדים למשפחות תלמידי א'-ו' מהווים אמצעי שיתוף המאפשר למחנכים למסור להורים מידע על הערך החודשי ולהזמין אותם ואת הלומדים לשוחח על הערך, ליישמו במסגרת המשפחתית ולשתף את הכיתה בתוצרי השיח וההתנסות שחוו.

 

 

 זרקור על שיתוף ההורים בלמידה ובהתנסות החברתית-ערכית 

 היבטים לבחינה בסוגיית שיתוף ההורים בלמידה ובהתנסות החברתית-ערכית

 שיתוף ההורים בלמידה ובהתנסות החברתית-ערכית באמצעות "מפתח הל"ב"   

 

עלוני מפתח הל"ב גם במשפחה:

 מפתח הל"ב גם במשפחה בדגש על "שיתוף והשתתפות" 

 מפתח הל"ב גם במשפחה בדגש על "מעורבות חברתית"   

 מפתח הל"ב גם במשפחה בדגש על ערך השוֹנוּת  

 מפתח הל"ב גם במשפחה בדגש על ניהול קונפליקטים   

 מפתח הל"ב גם במשפחה בדגש על ערך האחריות

 מפתח הל"ב גם במשפחה בדגש על ערך הנתינה   

 מפתח הל"ב גם במשפחה בדגש על אחדות ושוֹנוּת

 מפתח הל"ב גם במשפחה בדגש על ערך הכבוד

 מפתח הל"ב גם במשפחה בדגש על עבודה בצוות      

 מפתח הל"ב גם במשפחה בדגש על ביטחון ובטיחות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/07/2021