education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 

יחידה 3

כלים לבירור חלומות/בקשות/שאיפות/משאלות ביחס למעורבות חברתית

 

 חלום עליכם

 

 "כל שנבקש לו יהי..."

 

 רחוק יותר... גבוה יותר

 

 כובע קסמים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2013