education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חינוך ליזמות
 

 

יזמות חברתית ערכית – תפיסה

היזמות בהקשרה הרחב מבטאת גישה של הפרט לחיים והשימוש שהוא עושה במערכת של כישורים, מיומנויות ויכולות המכוונים אותו לחשוב על דברים חדשים ולגרום למימושם לרווחתו ולרווחת סביבתו.
היזמות מבטאת מסרים של חדשנות ושל מימוש חלומות ורעיונות תוך מפגש בין מיצוי פוטנציאל אישי לבין מתן מענה לצרכים חברתיים סביבתיים.
היזמות מייחסת חשיבות לטיפוח הפרט וצרכיו, אך גם מעודדת אותו לראות את מחויבותו לזולת. זוהי גישה המאפשרת לאזן בין מימוש צורכי הפרט לבין הדאגה לרווחת החברה.
ליזמות הגדרות שונות. רובן מצביעות על כך שהיזמות קשורה ליצירת הֶקשרים חדשים; לפיתוח נקודות מבט מקוריות; ליציאה מתוך מוסכמות ומסגרות מקובלות; למציאת פתרונות חדשים אך בני יישום, המשלבים מציאות עם דמיון ויצירה.
הנחת היסוד של החינוך החברתי ערכי היא שיזמות כוללת תפיסת עולם ערכית, מערכת של מיומנויות ויכולות שאותן ניתן לשכלל במהלך חינוכי של אימון והתנסות.
על פי תפיסה זו יש לאפשר לכל לומד להתנסות בביצוע שלבי התהליך היזמי באופן מלא או חלקי.


 
 "יזמות זה בידיים שלנו!"

התוכנית "יזמות זה בידיים שלנו" מאפשרת לתלמידים בחינוך היסודי להניע תהליך יזמי החל משלב איתור הצרכים ועד לשלבי ביצוע המיזם והערכתו.


רציונל ותפיסה

 

התהליך היזמי

 

יישום מודל היזמות בבתיה"ס היסודיים

 


 

התיק היזמי


זרקור על התיק היזמי


מיפוי הכלים בתיק היזמי


שלב 1 – בירור תפיסות עולם


שלב 2 – איתור חלומות, משאלות לב וצרכים


שלב 3 – בחירת כיוון למיזם


שלב 4 – תכנון


שלב 5 – ביצוע


שלב 6 – סיכום, הערכה ורפלקציה

 

בתי ספר משתפים

 

ביבליוגרפיה

 

לעיון בתוכנית המלאה: יזמות זה בידיים שלנו!


סדנה לחדר מורים

 

מצגת ללמידה ושיח בחדר מורים

 

 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2019