education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר חומרי הוראה - למידה - הערכה
 

האגף לחינוך יסודי חותר לקידום תהליכי הוראה-למידה-הערכה משמעותיים במערכת החינוך, כך שיתרמו לחוויות למידה נעימה ומצמיחה, לצד טיפוח תפקודי לומד הנדרשים במאה ה-21.

מסמך "מאגר חומרי הוראה-למידה בהקשר ללמידה משמעותית", מעמיד לרשותכם את מרב המידע, החומרים והכלים, שפותחו על ידי אנשי חינוך ואקדמיה.

 

אנו תקווה, כי הנגשת המידע תשתמש עבורכם מקור השראה להעשרת צוותי החינוך וקידום למידה משמעותית בבתי הספר

 

מאגר חומרי הוראה - למידה - הערכה

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/01/2016